ENTERPRISE INFORMATION TOOL (EIT) | EIT PLAY | EIT PLAY+ | EIT CLOUD

FÖR TEAM, FÖR DIG

 • Förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen mellan intressenter, vilket säkerställer ett enat och sammanhängande tillvägagångssätt för styrning, riskhantering och efterlevnad.

 • Underlätta för användarna med ett högst anpassningsbart system som tillgodoser deras unika perspektiv och behov, vilket gör att de effektivt kan utföra sina roller och ansvarsområden.

 • Få realtidsöversikt och omfattande insikter i organisationens risklandskap, efterlevnadsstatus och övergripande prestanda.

 • Driv informerat beslutsfattande med handlingsbar data och analys, vilket möjliggör för intressenter att proaktivt hantera risker och ta tillvara på möjligheter.

 • Förenkla och automatisera komplexa processer, vilket sparar tid och ansträngning för alla intressenter och gör att de kan fokusera på strategiska initiativ.

 • Främja en kultur av efterlevnad och ansvar, med klara ansvarsområden och effektiviserade arbetsflöden för effektivt genomförande.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

Heltäckande stöd för alla intressenter

Från ägare till anställda och externa

Tillgångsägare(produkter, processer, system, byggnader, data, etc.)

Läs mer

Verksamhets- och IT-arkitekter

Läs mer

Incidenthanterings-befattningar

Läs mer

Revisorer och verksamhetscontrollers

Läs mer

Alla vinner

Lås upp organisationens potential

Välkommen till Acrea, där vi tror att varje intressent i er organisation förtjänar en sömlös och effektiv arbetsdag. Vårt innovativa GRC-system, EIT, erbjuder exceptionellt stöd för anpassning och en oöverträffad automatiseringsnivå, vilket förändrar hur alla intressenter arbetar och samarbetar över avdelningar och funktioner.

 • Skäddarsydd anpassning för alla intressenter: Anpassning ligger i kärnan av EIT, vilket gör att varje intressent kan skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och ansvarsområden. Oavsett om du är en efterlevnadsansvarig, riskchef, expert på informationssäkerhet, eller någon annan intressent, ger vårt system dig kraften att skapa personliga instrumentpaneler, rapporter och arbetsflöden som linjerar perfekt med din roll och mål.

 • Revolutionera arbetsdagen med avancerad automatisering: Automatisering är nyckeln till att förenkla processer och optimera produktiviteten för alla intressenter. Våra avancerade automatiseringsfunktioner revolutionerar arbetsdagen genom att eliminera manuella och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiska initiativ.

 • Samarbeta effektivt genom ett centralt hubb: Föreställ dig ett centralt nav där alla intressenter kan samarbeta, kommunicera och dela information smidigt. EIT främjar samarbete genom att erbjuda en enhetlig plattform för tvärfunktionella team att samarbeta kring riskhantering, efterlevnad, styrning och andra kritiska områden.

 • Datadrivet beslutsfattande för optimala resultat: Data är livsnerven i effektivt beslutsfattande, och EIT utnyttjar dataanalysens kraft för att ge konkreta insikter för alla intressenter. Med avancerade rapporteringsfunktioner, interaktiva instrumentpaneler och analys kan du få en heltäckande bild av organisationens prestanda, identifiera trender och fatta datadrivna beslut.

 • Förbättra arbetsdagen med ett anpassningsbart och automatiserat GRC-system: EIT är utformat för att förbättra arbetsdagen för alla intressenter, från VD och ledningsgrupper till efterlevnadsansvariga, riskchefer och längre. Upplev den transformerande kraften av ett anpassningsbart och automatiserat GRC-system som möjliggör att du fokuserar på strategiska initiativ, driver prestanda och säkerställer efterlevnad i hela organisationen.


Låt inte föråldrade system och fragmenterade processer hindra organisationens tillväxt. Kontakta oss idag för att upptäcka hur vårt EIT:s exceptionella stöd för anpassning och automatiseringsnivå kan revolutionera arbetsdagen för alla intressenter. Lås upp organisationens fulla potential och bana väg för sömlöst samarbete, informerat beslutsfattande och hållbar framgång.

Er resa mot optimerade arbetsflöden och förbättrad produktivitet startar här.

anställda och konsulter

En bättre arbetsdag

EIT revolutionerar arbetsdagen för anställda och interna konsulter genom att erbjuda exceptionellt stöd för anpassning och automatisering.

Här är hur vår lösning förbättrar för alla:

 • Förenklade arbetsflöden: EIT automatiserar repetitiva uppgifter, vilket låter er fokusera på strategiska initiativ. Genom att eliminera manuell datainmatning och förenkla arbetsflöden kan ni öka produktiviteten och åstadkomma mer på kortare tid.

 • Anpassningsbara instrumentpaneler: Skräddarsy din instrumentpanel för att visa den information och de mätvärden som är mest relevanta för din roll. Få tillgång till realtidsdata, följ framstegen och få värdefulla insikter vid en överblick, vilket förbättrar dina beslutsfattande förmågor.

 • Samarbete och kommunikation: Främja samarbete och sömlös kommunikation över team och avdelningar. Vårt system erbjuder integrerade meddelande- och samarbetsverktyg, vilket underlättar effektiv informationsdelning och teamwork.

 • Utbildning och utveckling: Få tillgång till e-lärande och utbildningsmoduler inom systemet, vilket möjliggör kontinuerligt lärande och professionell utveckling. Håll er uppdaterade med branschtrender och förordningar, vilket förhöjer expertis och karriärtillväxt.

 • Dokumenthantering: Lagra, organisera och få tillgång till viktiga dokument och filer säkert inom vårt system. Hämta information och samarbeta kring dokument med lätthet, vilket minskar tiden som spenderas på att söka efter viktiga filer.

 • Uppgiftshantering och påminnelser: Håll dig organiserad med uppgiftshantering som låter dig tilldela, spåra och prioritera uppgifter. Automatiska påminnelser säkerställer att viktiga deadlines uppfylls, så att alla har kontroll inom sina ansvarsområden.

 • Rapportering och analys: Generera omfattande rapporter och utnyttja analysverktyg för att få konkreta insikter. Analysera trender, identifiera förbättringsområden och ta fram datadrivna rapporter.

 • Risk- och efterlevnadsövervakning: EIT gör det möjligt att effektivt övervaka och hantera risk- och efterlevnadskrav. Automatiska larm och meddelanden informerar om icke-förenliga aktiviteter, vilket möjliggör snabba åtgärder.

 • Förbättrat dataskydd: Skydda känslig data med robusta säkerhetsfunktioner. EIT säkerställer dataintegritet och efterlevnad av dataskyddsförordningar, vilket ger sinnesro.

 • Integrerat system: Integrera EIT sömlöst med befintliga programvaror och plattformar, vilket eliminerar datasilos och förbättrar datavisibiliteten. Njut av en enhetlig användarupplevelse och effektiv datautbyte med andra system.


Med EIT:s exceptionella stöd för anpassning och automatisering kan anställda och interna konsulter förenkla sina arbetsflöden, samarbeta effektivt och fatta datadrivna beslut. Upplev ökad produktivitet, förbättrad kommunikation och en mer effektiv arbetsdag med EIT.

ägare och styrelser

Öka kraften i ägarskap och styrelsestyrning

Välkommen till Acrea, där vi förstår ägares och styrelsers viktiga roll i att driva organisatorisk framgång och säkerställa effektiv styrning. Vårt banbrytande GRC-system, EIT, är speciellt utformat för att stärka ägare och styrelser, och erbjuder exceptionellt anpassningsstöd och en oöverträffad automatiseringsnivå för att förbättra din arbetsdag och driva strategiskt beslutsfattande.

 • Styrning och strategi för ägare och styrelsemedlemmar: Som ägare eller styrelseledamot är dina ansvarsområden omfattande, och din tid är dyrbar. EIT revolutionerar din arbetsdag genom att förenkla processer, automatisera rutinuppgifter och tillhandahålla realtidsinsikter, vilket låter dig fokusera på högnivåstyrning, riskhantering och strategisk planering.

 • Skäddarsydd anpassning för optimala resultat: Anpassning ligger i hjärtat av EIT, som ger ägare och styrelser möjlighet att skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och mål. Från personliga instrumentpaneler och konfigurerbara rapporter till anpassningsbara nyckelprestationsindikatorer (KPI:er) och styrningsramverk anpassar sig vårt system sömlöst till era organisatoriska krav.

 • Automatisering som en katalysator för beslutsfattande: Automatisering är en game-changer för ägare och styrelser, vilket gör det möjligt att fatta datadrivna beslut, övervaka organisatorisk prestanda och effektivt hantera risker. Våra avancerade automatiseringsfunktioner eliminerar manuell datainsamling, analys och rapportering, vilket ger dig realtids- och exakt information vid dina fingerspetsar.

 • Dataanalys för överlägsen insikt och styrning: Föreställ dig att ha ett GRC-system som konsoliderar data från hela organisationen, genererar omfattande rapporter och ger konkreta insikter på ett ögonblick. Med våra toppmoderna analyser och algoritmer får du en helhetsbild av organisationens prestanda, risker och efterlevnadsstatus.

 • Samarbete för en effektiv och transparent styrning: Samarbete och kommunikation är avgörande för ägare och styrelser för att säkerställa effektiv styrning och linjering. EIT underlättar sömlöst samarbete, vilket gör att ni kan dela kritisk information, delegera uppgifter och spåra framsteg i realtid.

 • Revolutionera arbetsdagen för ägare och styrelsemedlemmar: Upplev kraften i ett GRC-system som anpassar sig till föränderliga behov, förbättrar beslutsfattande förmågor och ger förmågan att styra med förtroende. Vårt exceptionella anpassningsstöd och oöverträffade automatiseringsförmågor kommer att revolutionera arbetsdagen som ägare eller styrelsemedlem. Säg adjö till manuella processer, informationsgap och tidskrävande uppgifter. Omfamna ett GRC-system som möjliggör fokus på strategisk styrning, tillsyn och driver organisatorisk framgång.


Låt inte föråldrade verktyg och ineffektiviteter hindra er styrningspotential. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan transformera ert arbete och optimera beslutsprocesser.

vd och ledningsgrupper

Frigör ledningsförmågan

Välkommen till Acrea, där vi förstår VD:s och ledningsteamens kritiska roll i att driva strategiska beslut och säkra organisatorisk framgång. Vårt toppmoderna GRC-system, EIT, är utformat för att stärka ledare genom att erbjuda enastående anpassningsstöd och en oöverträffad automatiseringsnivå, vilket omvandlar sättet att navigera inom styrning, risk och efterlevnad.

 • Effektivisering och strategisk fokus för VD och ledning: Som VD eller medlem av ledningsteamet är din tid ovärderlig. Vårt GRC-system revolutionerar din arbetsdag genom att effektivisera processer, automatisera rutinmässiga uppgifter och tillhandahålla insikter i realtid, vilket låter dig fokusera på att driva organisationens tillväxt och uppnå strategiska mål.

 • Anpassningsbarhet för ledningens unika behov: Anpassning ligger i kärnan av EIT, vilket möjliggör för VD:ar och ledningsteam att skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och mål. Från personliga instrumentpaneler och konfigurerbara rapporter till anpassningsbara nyckelprestationsindikatorer (KPIer) och beslutsramverk, anpassar sig vårt system sömlöst till din ledarstil och organisatoriska krav.

 • Datadrivna beslut genom automatisering: Automatisering är en game-changer för VD:ar och ledningsteam, vilket stärker er att fatta datadrivna beslut, identifiera framväxande risker och ta nya möjligheter med snabbhet och självförtroende. Våra avancerade automatiseringsfunktioner eliminerar manuell datainsamling, analys och rapportering, och ger er realtids, korrekt information till hands.

 • Helhetssyn genom avancerad dataanalys: Föreställ dig att ha ett GRC-system som konsoliderar data från flera källor, genererar omfattande rapporter och ger handlingskraftiga insikter på en bråkdel av tiden. Med våra banbrytande analyser och algoritmer får du en helhetssyn på din organisations prestanda, risker och efterlevnadsstatus.

 • Tvärfunktionellt samarbete för strategisk framgång: Samarbete och kommunikation är avgörande för VD:ar och ledningsteam att driva organisatorisk framgång och främja en ansvarskultur. EIT underlättar sömlöst samarbete, vilket gör att ni kan dela kritisk information, delegera uppgifter och spåra framsteg i realtid.

 • Revolutionera ledarskapet med EIT: Upplev kraften i ett GRC-system som anpassar sig till era föränderliga behov, förbättrar beslutsfattande förmågor och ger kraften att leda med självförtroende. Vårt enastående anpassningsstöd och oöverträffade automatiseringsfunktioner kommer att revolutionera din arbetsdag som VD eller medlem av ledningsteamet.. Säg adjö till manuella processer, informationsluckor och tidskrävande uppgifter. Anamma ett GRC-system som låter dig fokusera på det som betyder mest – att leda din organisation till nya framgångshöjder.


Låt inte föråldrade verktyg och ineffektiviteter hindra din ledarpotential. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan omvandla din arbetsdag, optimera beslutsprocesser och driva hållbar tillväxt. Din resa mot stärkt ledarskap börjar här.

Riskbefattningar

Transformera arbetet för riskansvariga

Hos Acrea förstår vi de utmaningar som riskchefer och andra riskansvariga står inför i dagens komplexa affärslandskap. Därför erbjuder vårt GRC-system, EIT, oöverträffat anpassningsstöd och en hög grad av automatisering, vilket stärker riskchefer att utmärka sig i sina roller och driva organisatorisk motståndskraft.

 • Skräddarsydd anpassning: Med EIT kan riskchefer enkelt skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och preferenser. Anpassningsalternativen är många, från personliga instrumentpaneler och rapporter till konfigurerbara riskmodeller och bedömningsmetoder. Säg adjö till stela, en-storlek-passar-alla-lösningar - EIT ger dig kontroll.

 • Effektiv automatisering: Automatisering ligger i hjärtat av EIT, vilket förenklar och effektiviserar repetitiva uppgifter som ofta tar upp en riskchefs värdefulla tid. Säg farväl till manuell datainmatning, tråkig efterlevnadsövervakning och arbetsintensiva riskbedömningar. Våra intelligenta automatiseringsfunktioner underlättar dessa uppgifter, vilket låter riskchefer fokusera på strategiska initiativ och kritiskt beslutsfattande.

 • Datadrivna beslut: Föreställ dig att ha ett system som automatiskt genererar insiktsfulla rapporter, identifierar trender och varnar dig för potentiella risker och efterlevnadsproblem. Med EIT:s avancerade analyser och algoritmer får du en oöverträffad överblick över din organisations risklandskap. Fatta datadrivna beslut med förtroende och förhindra risker på ett proaktivt sätt.

 • Sömlöst samarbete: Samarbete är avgörande inom riskhantering, och EIT underlättar sömlöst teamwork. Med lättanvända samarbetsfunktioner kan riskchefer samarbeta med intressenter över hela organisationen, dela information, tilldela uppgifter och spåra framsteg utan ansträngning. Förbli ansluten och arbeta tillsammans effektivt för att säkerställa att alla är inriktade på att minska risker effektivt.

 • Unika krav och produktivitet: Upplev ett GRC-system som anpassar sig till dina unika krav, utvecklas med din organisation och förbättrar din produktivitet. EIT:s enastående anpassningsstöd och automatiseringsgrad revolutionerar riskchefers arbetsdag, vilket gör att de kan fokusera på det som verkligen betyder något: att identifiera, bedöma och hantera risker för att skydda organisationens rykte och driva långsiktig framgång.


Lås upp hela potentialen i din riskhanteringsfunktion. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur EIT kan omvandla era riskansvarigas arbetsdag och lyfta era riskhanteringsmetoder till nya höjder

COMPLIANCE-befattningar

Oslagbar effektivitet för efterlevnadsansvariga

Välkommen till Acrea, där vi förstår efterlevnadsansvarigas avgörande roll i att säkerställa regulatorisk efterlevnad och skydda din organisations integritet. Vårt GRC-system, EIT, är noggrant utformat för att höja din produktivitet och effektivisera efterlevnadsprocesser genom exceptionellt anpassningsstöd och en banbrytande nivå av automatisering.

 • Anpassning: Anpassning är EIT:s hörnsten, vilket möjliggör för efterlevnadsansvariga att skräddarsy plattformen efter deras specifika behov och preferenser. Från personliga instrumentpaneler och anpassningsbara rapporter till konfigurerbara arbetsflöden och efterlevnadsramverk anpassar sig vårt system sömlöst till era unika efterlevnadskrav. Säg adjö till stela lösningar och välkomna ett GRC-system som ligger perfekt i linje med er organisatoriska struktur och efterlevnadsmål.

 • Automatisering: Automatisering ligger i framkant av EIT, och revolutionerar sättet som efterlevnadsansvariga arbetar på. Tidskrävande manuella uppgifter, såsom datainmatning, spårning av regulatoriska förändringar och övervakning av efterlevnadsaktiviteter, är nu ett minne blott. Våra avancerade automatiseringsfunktioner hanterar dessa arbetsintensiva aktiviteter utan ansträngning, vilket låter er fokusera på strategiska initiativ och proaktiv efterlevnadshantering.

 • Proaktiv insikt: Föreställ dig att ha ett GRC-system som proaktivt identifierar efterlevnadsluckor, automatiserar övervakning av efterlevnad och genererar omfattande rapporter med ett enda klick. Med vår banbrytande analys och algoritmer får du realtidsinsikter och prediktiv analys för att identifiera framväxande efterlevnadsrisker och vidta förebyggande åtgärder. Ligg före den regulatoriska kurvan och säkerställ efterlevnad av komplexa ramverk utan ansträngning.

 • Samarbete: Samarbete och kommunikation är av yttersta vikt inom efterlevnadsområdet, och EIT underlättar sömlöst teamwork inom er organisation. Involvera beslutsfattare, dela efterlevnadsrelaterad information, tilldela och spåra uppgifter och främja en kultur av medvetenhet om efterlevnad. Genom att effektivisera kommunikation och samarbete förbättrar vårt system effektiviteten och främjar en enhetlig strategi för efterlevnadshantering.

 • Oöverträffad effektivitet: Upplev kraften av ett GRC-system som anpassar sig till dina föränderliga behov, omdefinierar ditt arbetsflöde och revolutionerar dina efterlevnadsrutiner. Med exceptionellt anpassningsstöd och oöverträffad automatisering möjliggör EIT för dig att navigera genom komplexa regulatoriska landskap med lätthet, minska efterlevnadsrisker och säkerställa kontinuerlig regulatorisk efterlevnad.


Låt inte föråldrade efterlevnadsprocesser och ineffektiva verktyg hindra er framgång. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan omvandla din arbetsdag som efterlevnadsansvarig, förstärka era kapaciteter inom efterlevnadshantering och driva hållbar excellens inom efterlevnad.

hr-befattningar

Stöd era viktigaste resurser - medarbetarna

Välkommen till Acrea, där vi förstår de utmaningar som HR-chefer står inför när det gäller att effektivt hantera komplexa HR-processer. Vårt toppmoderna GRC-system, EIT, erbjuder exceptionellt anpassningsstöd och en oöverträffad automationsnivå, vilket ger HR-chefer möjlighet att effektivisera sina arbetsflöden, säkerställa efterlevnad och optimera personalhanteringen.

 • Anpassning för HR-effektivitet: Anpassning står i centrum för vårt GRC-system och möjliggör för HR-chefer att skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och krav. Säg adjö till stela, en-storlek-passar-alla lösningar. Med vårt system kan du skapa personliga HR-instrumentpaneler, rapporter och arbetsflöden som sömlöst anpassar sig till dina era HR-processer. Från hantering av anställdas data, introduktions- och avslutningsförfaranden, prestationsutvärderingar, utbildningsprogram till policyimplementationer, EIT ger er möjlighet att anpassa plattformen effektivt för att uppfylla era HR-mål.

 • Automatisering för effektiv HR-hantering: Automatisering revolutionerar era HR-operationer genom att eliminera manuella och tidskrävande uppgifter, vilket ger er möjlighet att fokusera på strategiska initiativ som främjar anställdas engagemang och organisatorisk tillväxt. Våra avancerade automationsfunktioner automatiserar rutinmässiga HR-processer, såsom ledighetshantering, uppdateringar av anställdas data, prestationsgranskningar, efterlevnadsspårning med mera. Upplev förbättrad produktivitet, minskad administrativ börda och förbättrad noggrannhet, vilket frigör värdefull tid att koncentrera sig på värdefulla HR-aktiviteter.

 • Centraliserad HR-hantering: Föreställ dig en centraliserad plattform där du sömlöst kan hantera alla HR-relaterade aktiviteter och samarbeta med andra intressenter. EIT erbjuder ett enat nav för HR-chefer att effektivt hantera anställdas register, förmåner, utbildnings- och utvecklingsprogram, policyhantering och mer. Med säker dokumentdelning, realtidskommunikation och uppgiftsdelegation kan du effektivt samarbeta med andra avdelningar och se till att HR-initiativ ligger i linje med övergripande organisationsmål.

 • Datadrivet HR-beslutsfattande: Datadrivet beslutsfattande är avgörande inom HR, och EIT utnyttjar kraften i dataanalys för att ge värdefulla insikter i er arbetskraft. Med interaktiva instrumentpaneler, anpassningsbara rapporter och analyser kan ni få en djupgående insikt i anställdas prestanda, omsättningsgrad, utbildningsbehov, mångfaldsmätningar och andra viktiga HR-mått. Fatta välgrundade beslut för att främja anställdas engagemang, identifiera kompetensgap och främja en kultur av ständig förbättring.

 • Effektiv HR-ledning med EIT: EIT är designat för att höja HR-chefernas produktivitet och effektivitet, vilket ger er möjlighet att effektivisera processer, säkerställa efterlevnad och skapa en positiv upplevelse för de anställda. Säg adjö till otympliga kalkylblad, manuell datainmatning och splittrade HR-system. Ta till dig en omfattande HR-lösning som integrerar anpassning och automatisering för att omvandla dina HR-operationer och maximera din inverkan på organisationen.


Låt inte föråldrade HR-system hindra er förmåga att effektivt hantera er arbetskraft. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT:s exceptionella anpassningsstöd och automationsnivå kan revolutionera era HR-processer. Upplev sömlösa arbetsflöden, ökad produktivitet och förbättrad personalhantering med vårt toppmoderna GRC-system. Frigör hela potentialen i er HR-avdelning och ge er organisation möjlighet att blomstra i dagens dynamiska affärslandskap.

säkerhets- och informationssäkerhetsbefattningar

Lyft och automatisera säkerheten

Välkommen till Acrea, där vi förstår informationssäkerhetsansvarigas avgörande roll i att skydda er organisations känsliga data och digitala tillgångar. Vårt avancerade GRC-system, EIT, är noggrant utformat för att förbättra er effektivitet genom att erbjuda enastående anpassningsstöd och en oslagbar automationsnivå.

 • Anpassning när den är som bäst: Anpassning ligger i hjärtat av EIT, och ger informationssäkerhetsansvariga möjligheten att skräddarsy plattformen efter sina specifika krav och preferenser. Från personliga instrumentpaneler och konfigurerbara riskbedömningar till anpassningsbara säkerhetspolicyer och efterlevnadsramverk, anpassar sig vårt system sömlöst till din organisations unika säkerhetslandskap. Säg adjö till lösningar som passar alla och välkomna ett GRC-system som linjerar perfekt med dina säkerhetsmål och operationella realiteter.

 • Kraften i automatisering: Automation är banbrytande i EIT, och revolutionerar hur informationssäkerhetsansvariga arbetar. Tidskrävande manuella uppgifter, såsom datainsamling, sårbarhetsidentifiering och incidenthantering, är nu automatiserade, vilket frigör din värdefulla tid för strategiska initiativ och proaktiva säkerhetsåtgärder. Våra avancerade automationsfunktioner gör att du kan ligga ett steg före potentiella hot och säkerställa en robust säkerhetsituation.

 • Spjutspetsteknik inom analys och hotdetektering: Med våra banbrytande analyser och algoritmer får du insikter i realtid och handlingskraftig information för att proaktivt identifiera och mildra säkerhetsrisker. Använd kraften i automation för att förbättra hotdetektion, incidentrespons och sårbarhetshantering, allt med oslagbar lätthet och effektivitet.

 • Förbättrad samverkan och kommunikation: Samarbete och kommunikation är avgörande inom informationssäkerhet, och EIT underlättar sömlöst teamarbete över hela din organisation. Engagera intressenter, dela säkerhetsrelaterad information, tilldela och spåra uppgifter och främja en kultur av säkerhetsmedvetenhet. Genom att effektivisera kommunikation och samarbete förbättrar vårt system effektiviteten och främjar ett enat tillvägagångssätt för informationssäkerhet.

 • Förbättra era metoder för informationssäkerhet: Upplev kraften i ett GRC-system som anpassar sig till dina växande behov, omdefinierar ditt arbetsflöde och revolutionerar dina informationssäkerhetsrutiner. Med enastående anpassningsstöd och oslagbar automation ger EIT dig möjlighet att navigera det ständigt föränderliga hotlandskapet, mildra säkerhetsrisker och säkerställa kontinuerlig efterlevnad av branschstandarder och föreskrifter.


Låt inte föråldrade säkerhetsrutiner och ineffektiva verktyg hindra din framgång. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan transformera din arbetsdag som informationssäkerhetsansvarig, förbättra era säkerhetsförvaltningskapaciteter och driva hållbar säkerhetsexcellens. Er resa mot kompromisslös informationssäkerhet börjar här.

Upphandlingsbefattningar

Optimera upphandlingar och implementationer

Välkommen till Acrea, där vi förstår de utmaningar inköpsansvariga står inför när de ska hantera komplexa inköpsprocesser effektivt. Vårt avancerade GRC-system, EIT, erbjuder enastående anpassningsstöd och en oslagbar automationsnivå, vilket ger inköpsansvariga möjlighet att effektivisera sina arbetsflöden, förbättra efterlevnad och driva strategiska inköpsinitiativ.

 • Anpassning för inköpsoptimering: Anpassning är nyckeln till EIT, som låter inköpsansvariga skräddarsy plattformen för sina specifika behov. Säg adjö till stelbenta, färdigpaketerade lösningar. Med vårt system kan du skapa personliga inköpsinstrumentpaneler, rapporter och arbetsflöden som passar perfekt med era unika inköpsprocesser. Från leverantörshantering, kontraktshantering, inköpsrekvisitioner till utgiftsanalys och övervakning av efterlevnad möjliggör EIT att du skräddarsyr plattformen för att effektivt uppnå dina inköpsmål.

 • Automatisering för effektiva inköpsoperationer: Automation revolutionerar dina inköpsoperationer genom att eliminera manuella och tidskrävande uppgifter, vilket ger dig möjlighet att fokusera på strategiska initiativ som leder till kostnadsbesparingar och leverantörsoptimering. Våra avancerade automationsfunktioner automatiserar rutinmässiga inköpsprocesser, leverantörsintroduktion, kontraktsförnyelser och mer. Upplev förbättrad produktivitet, minskad administrativ börda och förbättrad noggrannhet, vilket frigör värdefull tid att koncentrera sig på strategiska leverantörspartnerskap och förhandlingar.

 • Centraliserad hantering av inköp: Föreställ dig en centraliserad plattform där du smidigt kan hantera alla inköpsrelaterade aktiviteter och samarbeta med leverantörer och interna intressenter. EIT erbjuder en enhetlig hubb för inköpsansvariga att effektivt hantera övervakning av efterlevnad, riskbedömningar och prestandautvärderingar. Med säker dokumentdelning, realtidskommunikation och uppgiftsdelegeringsfunktioner kan du effektivt samarbeta med leverantörer och andra avdelningar, vilket garanterar smidiga inköpsoperationer.

 • Datadrivet beslutsfattande inom inköp: Datadrivet beslutsfattande är avgörande inom inköp, och EIT använder dataanalysens kraft för att ge värdefulla insikter i dina inköpsprocesser. Med interaktiva instrumentpaneler, anpassningsbara rapporter och analyser får du djup insikt i leverantörsprestanda, kontraktsöverensstämmelse, utgiftsanalys och andra viktiga inköpsmått. Fatta välgrundade beslut för att optimera din leverantörsbas, förhandla fram fördelaktiga villkor och driva kostnadsbesparingar i hela din organisation.

 • Effektiv inköpshantering med EIT: EIT är utformat för att höja inköpsansvarigas produktivitet och effektivitet, och ger dig möjlighet att effektivisera processer, förbättra efterlevnad och främja strategiska leverantörsrelationer. Säg adjö till manuell datainmatning, splittrade inköpssystem och ineffektiv leverantörshantering. Omfamna en omfattande inköpslösning som integrerar anpassning och automation för att omvandla dina inköpsoperationer och ge strategiskt värde för din organisation.


Låt inte föråldrade inköpssystem hindra din förmåga att effektivt hantera dina leverantörer och driva kostnadsbesparingar. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT:s enastående anpassningsstöd och automationsnivå kan revolutionera dina inköpsmetoder. Upplev smidiga arbetsflöden, ökad produktivitet och förbättrad leverantörshantering med vårt toppmoderna GRC-system. Lås upp din inköpsavdelnings fulla potential och ge din organisation möjlighet att blomstra i dagens konkurrensutsatta affärslandskap.

Hållbarhetsbefattningar

Säkerställ hållbarhetsarbetet

Bemyndiga era hållbarhetsansvariga med vårt GRC-systems enastående anpassningsstöd och automationsnivå. Säg adjö till manuella processer och välkomna en mer effektiv och påverkande strategi.

 • Anpassning i världsklass: Skräddarsy systemet efter dina era hållbarhetskrav, och säkerställ att det stämmer perfekt överens med era mål och initiativ. Från uppföljning av koldioxidavtryck till bedömningar av socialt ansvar anpassar sig EIT efter era behov.

 • Automatisera för framgång: Effektivisera era hållbarhetsinsatser med automatiserade processer. Säg adjö till tidskrävande insamling och analys av data. EIT automatiserar datainsamling, skapar insiktsfulla rapporter och övervakar framsteg utan ansträngning.

 • Insikter i realtid: Få realtidsöversikt över era hållbarhetsprestanda. Få tillgång till heltäckande instrumentpaneler och rapporter som ger värdefulla mått, trender och handlingskraftiga insikter. Ligga steget före och fatta datadrivna beslut med lätthet.

 • Samarbeta och engagera: Främja samarbete och engagemang i hela er organisation. EIT möjliggör sömlös kommunikation och kunskapsdelning, och säkerställer att alla är på linje och motiverade mot hållbara metoder.

 • Enkel efterlevnad: Håll er i linje med regler och standarder utan ansträngning. EIT övervakar krav, automatiserar efterlevnadskontroller och genererar revisionsklara rapporter, vilket sparar tid och ansträngning.

 • Flexibel implementering: Välj mellan vår säkra EIT Cloud eller intern drift, beroende på dina specifika preferenser och krav. Vi erbjuder en flexibel och pålitlig lösning som passar din organisations behov.


Lås upp den fulla potentialen i dina hållbarhetsinsatser med EITs enastående anpassningsstöd och automationsnivå och driv hållbar förändring som aldrig förr.

tillgångsägare (produkter, processer, system, byggnader, data, etc.)

Effektivitet och kontroll för tillgångsägare

Lås upp hela potentialen i era tillgångar och effektivisera era dagliga operationer med vårt GRC-systems exceptionella anpassningsstöd och automatisering. Upptäck hur vår lösning förbättrar arbetsdagen för tillgångsägare:

 • Anpassning för era unika behov: Skräddarsy systemet för att stämma överens med era specifika krav på tillgångshantering, vilket gör det möjligt för er att fånga och spåra data, processer och arbetsflöden som är viktigast för er.

 • Centraliserad tillgångshantering: Konsolidera alla era tillgångar i en enda, integrerad plattform för enkel åtkomst, synlighet och kontroll. Säg adjö till splittrade system och kalkylblad.

 • Automatiserade arbetsflöden och processer: Automatisera rutinuppgifter som tillgångsregistrering, dokumentation och underhållsschemaläggning. Spara tid, minska manuell ansträngning och förbättra noggrannheten.

 • Real-tidsdatainsikter: Få tillgång till realtidsanalys och rapporter för att få värdefulla insikter i tillgångarnas prestanda, användning och efterlevnad. Fatta informerade beslut och optimera resursallokering.

 • Riskbedömning och mitigering: Genomför omfattande riskbedömningar och implementera proaktiva begränsningsstrategier för att skydda era tillgångar. Identifiera sårbarheter och prioritera riskhanteringsinsatser.

 • Efterlevnad och regulatorisk anpassning: Säkerställ efterlevnad av branschstandarder, regulatoriska krav och interna policys. Effektivisera efterlevnadsaktiviteter, spåra förpliktelser och övervaka revisionspår.

 • Samarbete och kommunikation: Främja samarbete bland tillgångsägare, intressenter och team. Dela information, spåra framsteg och effektivisera kommunikationen för effektiv tillgångshantering.

 • Integration och datasynkronisering: Integrera sömlöst med befintliga system, som CMDB eller ITSM, för att automatiskt importera och synkronisera tillgångsdata. Eliminera manuell datainmatning och förbättra datanoggrannheten.


Ta kontroll över era tillgångar med EIT. Begär en demo för att utforska hur vår lösning ger tillgångsägare möjlighet att optimera prestanda, begränsa risker och uppnå operationell excellens.

dataskyddsombud

Automatisera och säkerställ dataskydd

Upptäck hur vårt GRC-system, EIT, revolutionerar rollen för dataskyddsombud genom att förenkla registreringen av databehandling och dataflöden, genomföra riskbedömningar (DPIA), underlätta rapportering och lösning av incidenter/ärenden och säkerställa överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med exceptionellt anpassningsstöd och avancerade automatiseringsfunktioner, ger EIT er möjlighet att optimera er arbetsdag och förbättra dataskyddsinsatserna.

 • Problemfri registrering och spårning: Förenkla processen att registrera databehandlingsaktiviteter och dataflöden inom er organisation. EIT erbjuder intuitiva verktyg som gör att ni enkelt kan dokumentera och hantera denna viktiga information.

 • Distribution till process- och systemägare: Säg adjö till manuell datadistribution. EIT automatiserar distributionen av registreringsinformation till relevanta process- och systemägare, vilket säkerställer transparens och ansvarighet i hela er organisation.

 • Automatiska kontrolltriggers: Integrera sömlöst relevanta kontroller i era dataskyddsprocesser. EIT triggar automatiskt de nödvändiga kontrollerna baserat på de registrerade databehandlingsaktiviteterna, vilket gör att ni kan identifiera och åtgärda eventuella överensstämmelseproblem proaktivt.

 • Effektiv rapportering: Generera omfattande rapporter med lätthet. EIT samlar all relevant information om databehandling, behandlingsorsaker och rättsliga grunder, vilket gör att ni effektivt kan rapportera om er överensstämmelsestatus och visa att ni följer GDPR.

 • Effektiva riskbedömningar: Genomför noggranna och effektiva riskbedömningar av dataskydd (DPIA) med EIT. Anpassa bedömningsprocessen efter era organisatoriska krav, automatisera riskpoängsättning och förenkla hanteringsstrategier.

 • Incident-/ärenderapportering och lösning: Förenkla rapportering och lösning av dataskyddsincidenter och ärenden. EIT tillhandahåller en centraliserad plattform för att fånga upp och hantera incidenter/ärenden, vilket möjliggör snabb lösning och överensstämmelse med GDPR:s rapporteringsskyldigheter.

 • Exceptionell anpassning: Anpassa systemet för att uppfylla era unika krav. EIT erbjuder exceptionellt anpassningsstöd, vilket gör att ni kan anpassa gränssnittet, arbetsflödena och datafälten för att stämma överens med era specifika dataskyddsbehov.

 • Automatisering för effektivitet: Använd automatisering för att öka effektiviteten och spara värdefull tid. EIT automatiserar repetitiva uppgifter, eliminerar manuell datainmatning och förenklar arbetsflöden, vilket gör att ni kan fokusera på strategiska initiativ och högre värdeaktiviteter.

 • Upprätthåll efterlevnad och proaktivitet: EIT ger dataskyddsombud möjlighet att ligga steget före efterlevnadsutmaningar. Med automatiserade kontroller, effektiv rapportering, anpassningsbara riskbedömningar och kapacitet för incident-/ärendelösning kan ni proaktivt övervaka och hantera dataskyddsprocesser, vilket garanterar kontinuerlig överensstämmelse med GDPR.

 • Upplev kraften av anpassning och automatisering: Upptäck hur EIT revolutionerar rollen för dataskyddsombud genom att erbjuda möjligheten att förenkla registreringar av databehandling, automatisera kontrolltriggers, genomföra effektiva riskbedömningar (DPIA), underlätta incident-/ärenderapportering och lösning och säkerställa överensstämmelse med GDPR. Öka effektiviteten, uppnå regulatorisk överensstämmelse och få sinnesro med vårt exceptionella anpassningsstöd och automatiseringsförmågor.


Boka en demo idag för att se hur EIT kan omvandla era dataskyddsprocesser, förenkla riskbedömningar, förbättra incident-/ärenderapportering och lösinng och säkerställa överensstämmelse med GDPR. Upplev kraften av anpassning och automatisering för att höja er roll som dataskyddsombud.

verksamhets- och it-arkitekter

Effektivisera arkitektrollen

Upplev en paradigmskifte i dina dagliga aktiviteter som företags- och IT-arkitekt med EITs exceptionella anpassningsstöd och automatisering. Så här förbättrar vår lösning er arbetsdag:

 • Skräddarsydda lösningar: Anpassa systemet för att stämma överens med era unika företags- och IT-arkitekturbehov. Fånga och visualisera avgörande data, processer och beroenden för effektivt beslutsfattande.

 • Förenklad samverkan: Samarbeta sömlöst med intressenter, projektteam och affärsenheter. Dela arkitekturartefakter, spåra förändringar och samla in värdefull feedback för effektiv samverkan.

 • Automatiserad dokumentation: Förenkla dokumentationsprocessen genom att automatisera genereringen av arkitekturartefakter, diagram och rapporter. Spara tid och säkerställ noggrannhet med dynamiskt uppdaterad dokumentation.

 • Förbättrad styrning och efterlevnad: Säkerställ överensstämmelse med regelverk och branschstandarder. Förenkla styrningsprocesser, spåra överensstämmelsekrav och övervaka arkitekturintegritet.

 • Integrerad riskhantering: Identifiera och mildra risker associerade med företags- och IT-arkitektur. Genomför omfattande riskbedömningar, spåra mitigerande åtgärder och säkerställ motståndskraften i er arkitekturlandskap.

 • Datadrivet beslutsfattande: Dra nytta av realtidsanalys och rapporteringsfunktioner för att få insikt i er arkitekturlandskap. Fatta datadrivna beslut för att optimera resurstilldelning och driva strategiska initiativ.

 • Effektiv hantering av förändringar: Förenkla hanteringen av arkitekturförändringar och säkerställ minimal störning och maximal överensstämmelse med affärsmål. Automatisera analys av förändringspåverkan och bibehåll arkitekturkonsekvens.

 • Sömlös integration: Integrera EIT med era befintliga arkitekturverktyg och databaser. Aktivera datasynkronisering och utnyttja kraften i ett omfattande ekosystem för helhetlig arkitekturhantering.


Höj era roller som företags- och IT-arkitekter med EIT. Begär en demo för att upptäcka hur vår lösning ger er möjlighet att skapa, hantera och utveckla motståndskraftiga arkitekturer som driver företagsframgång.

incidenthanteringsbefattningar

Samlad bild för att lösa och förebygga

Strömlinjeforma hanteringen av incidenter och bemyndiga incidentchefer med vår EIT:s enastående stöd för anpassning och automation. Med vår lösning upplever incidentchefer en ny nivå av effektivitet, noggrannhet och kontroll. Dra nytta av:

 • Anpassningsstöd: Skräddarsy arbetsflöden, formulär och processer för incidenthantering så att de stämmer överens med er organisations unika krav, vilket säkerställer en perfekt passform för era metoder för incidenthantering.

 • Automatiserad spårning av incidenter: Automatisera spårning, eskalering och lösning av incidenter, vilket eliminerar manuellt arbete och minskar svarstider.

 • Övervakning av incidenter i realtid: Få realtidsinsikt i status, trender och prestationsmått för incidenter, vilket möjliggör proaktivt beslutsfattande och snabba åtgärder.

 • Samarbetsinriktad incidentrespons: Underlätta samarbete mellan incidentchefer, intressenter och responsteam, vilket säkerställer sömlös kommunikation och samordnade insatser.

 • Omfattande rapportering av incidenter: Skapa detaljerade incidentrapporter enkelt, med all relevant information och i enlighet med krav på efterlevnad.

 • Analys och insikter: Utnyttja avancerad analys för att identifiera mönster, grundorsaker och framväxande risker, vilket möjliggör proaktiv förebyggande av incidenter och kontinuerlig förbättring.

 • Integrationsmöjligheter: Integrera med befintliga system och datakällor, vilket möjliggör sömlös informationsdelning och automatiserad import av incidentdata.


Förvandla era processer för incidenthantering och förbättra er incidentchefers effektivitet. Boka en personlig demo för att se hur EIT revolutionerar hanteringen av incidenter.

verksamhetschefer

Underlätta ledarskap och styrning

Lås upp hela potentialen av era ledningsförmågor med EIT:s enastående stöd för anpassning och avancerade automationsfunktioner. Designad för att anpassa sig till de unika behoven hos alla typer av ledningsprocesser, ger vårt system er möjligheten att driva organisationsframgång, effektivisera verksamheten och fatta välgrundade beslut med lätthet.

 • Anpassat efter era verksamhetsbehov: EIT erbjuder oöverträffat stöd för anpassning, vilket gör det möjligt för företagsledare att skräddarsy systemet efter sina specifika behov. Anpassa arbetsflöden, instrumentpaneler och rapporter för att stämma överens med er organisations affärsprocesser och mål, vilket säkerställer en sömlös passform och maximal effektivitet.

 • Förbättrad operativ effektivitet: Effektivisera er vardagliga verksamhet med EIT:s avancerade automationskapacitet. Automatisera rutinmässiga uppgifter, datainsamling och rapportering, och frigör värdefull tid för strategiskt beslutsfattande. Minska manuell ansträngning och öka produktiviteten i alla era verksamhetsfunktioner.

 • Omfattande datainsikter: Få värdefulla insikter i er verksamhetsprestanda genom EIT:s intuitiva analys- och rapporteringskapaciteter. Få tillgång till datainstrumentpaneler i realtid, spåra nyckelprestationsindikatorer och identifiera trender och mönster. Fatta datadrivna beslut för att optimera processer, mildra risker och gripa tillväxtmöjligheter.

 • Riskhanteringskompetens: Hantera effektivt risker i hela organisationen med EIT:s robusta riskhanteringsfunktioner. Utför riskbedömningar, definiera mildringsstrategier och övervaka riskkontroller. Automatisera riskövervakning och generera omfattande rapporter, vilket säkerställer proaktiv riskhantering och efterlevnad.

 • Förenklad efterlevnad: Förenkla hanteringen av efterlevnad med EIT:s efterlevnadsmodul. Anpassa arbetsflöden för efterlevnad, automatisera regeluppdateringar och centralisera dokumentation för efterlevnad. Håll er före regleringskrav, spåra efterlevnadsstatus och generera rapporter för efterlevnad utan ansträngning.

 • Effektivt samarbete och kommunikation: Främja samarbete och förbättra kommunikationen inom er organisation genom EIT:s samarbetsverktyg. Skapa delade arbetsytor, möjliggör dokumentdelning och effektivisera kommunikationen mellan team. Förbättra transparens och samordning mellan avdelningar och intressenter.

 • Sömlös integration: EIT integreras sömlöst med befintliga verktyg och system för företagsledning, vilket säkerställer datakontinuitet och möjliggör smidiga övergångar av arbetsflöden. Integrera med populära programvarulösningar, finansiella system, HR-system och mer. Dra nytta av kraften i ett sammanlänkat ekosystem för att uppnå operativ excellens.

 • Upplev kraften av anpassning och automation: Lyft era ledningsmetoder till nya höjder med vår GRC-systems enastående stöd för anpassning och automationsnivå. Optimera verksamheten, förbättra beslutsfattandet och driv företagstillväxt med förtroende.


Boka en demo idag för att med egna ögon uppleva hur vårt stöd för anpassning och automationsfunktioner kan revolutionera era processer för företagsledning. Upptäck framtiden för effektiva och smidiga verksamhetsprocesser med EIT.

IT-chefer

Överblick och kontroll i en komplex miljö

Upptäck hur vårt GRC-system, EIT, revolutionerar IT-chefernas arbetsdag genom att erbjuda exceptionellt anpassningsstöd och avancerade automationsfunktioner. Anpassa sömlöst EIT till er organisations unika IT-landskap och automatisera nyckelprocesser, vilket ger IT-chefer möjligheten att effektivisera verksamheten, förbättra beslutsfattandet och säkerställa optimal prestanda.

 • Skräddarsytt för er IT-miljö: EIT erbjuder exceptionellt stöd för anpassning, vilket gör det möjligt för IT-chefer att anpassa EIT till deras specifika IT-miljö. Anpassa arbetsflöden, datafält och instrumentpaneler för att stämma överens med din organisations IT-processer, vilket säkerställer en sömlös passform och enkel implementering.

 • Automatiserad IT-styrning: Effektivisera IT-styrning och efterlevnad med EIT:s avancerade automationsfunktioner. Automatisera rutinuppgifter som policytillämpning och spårning av IT-tillgångar, vilket frigör värdefull tid för IT-chefer att fokusera på strategiska initiativ.

 • Centraliserad hantering av IT-tillgångar: Få fullständig översikt och kontroll över dina IT-tillgångar. Spåra tillgångars livscykel, övervaka efterlevnad och optimera resursallokering med lätthet.

 • Effektiv incident- och förändringshantering: Förenkla processerna för incident- och förändringshantering med EIT. Automatisera rapportering, klassificering och lösning av incidenter, vilket gör det möjligt för IT-chefer att snabbt ta itu med problem och minimera störningar. Effektivisera processer för förändringshantering med automatiserade godkännanden och aviseringar, vilket säkerställer sömlösa övergångar och minimerar risker.

 • Anpassningsbara riskbedömningar: Genomför omfattande riskbedömningar som är skräddarsydda för din IT-miljö. EIT möjliggör för IT-chefer att anpassa ramverk för riskbedömning, automatisera riskpoängsättning och generera handlingsbara insikter för att effektivt mildra IT-risker.

 • Förstärkt IT-efterlevnad: Säkerställ IT-efterlevnad med regulatoriska krav och branschstandarder. EIT tillhandahåller automatiserad övervakning av efterlevnad, kontrollbedömningar och rapportering, vilket möjliggör för IT-chefer att proaktivt identifiera och åtgärda efterlevnadsgap.

 • Effektiv leverantörshantering: Förenkla processer för leverantörshantering med EIT. Automatisera leverantörsbedömningar, kontrakthantering och prestationsövervakning, vilket säkerställer optimala leverantörsrelationer och minimerar potentiella risker.

 • Real-tidsanalys och rapportering: Få värdefulla insikter i din IT-verksamhet med realtidsanalys och rapportering. EIT erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter, vilket gör det möjligt för IT-chefer att fatta datadrivna beslut och enkelt övervaka nyckelprestationsindikatorer.

 • Sömlös integration och skalbarhet: EIT integreras sömlöst med befintliga IT-system, inklusive IT-tjänstehantering (ITSM), konfigurationsdatabaser (CMDB) och andra datakällor. Det erbjuder skalbarhet för att anpassa sig till din organisations tillväxt och föränderliga IT-behov.

 • Lås upp potentialen för anpassning och automation: Upplev kraften i EIT:s exceptionella stöd för anpassning och automation för att effektivisera IT-verksamheten, förbättra beslutsfattandet och säkerställa optimal prestanda. Ger IT-chefer möjligheten att driva effektivitet, efterlevnad och innovation i det ständigt föränderliga IT-landskapet.


Boka en demo idag för att upptäcka hur EIT kan förändra arbetsdagen för IT-chefer. Se med egna ögon hur vårt exceptionella anpassningsstöd och automationsnivå kan optimera IT-processer, öka produktiviteten och driva strategiska IT-initiativ.

Projektledare

Ökad effektivitet i projekt

Upptäck hur vårt GRC-system, EIT, stärker projektledare att utmärka sig i sina roller med exceptionellt stöd för anpassning och avancerade automationsfunktioner. Anpassa systemet smidigt för att passa dina unika projektledningsbehov och automatisera nyckelprocesser, vilket möjliggör effektiv planering, genomförande och övervakning av projekt med lätthet.

 • Anpassat till era projektledningsbehov: EIT erbjuder exceptionellt anpassningsstöd, vilket gör att projektledare kan skräddarsy systemet för sina specifika projektledningsmetodiker och krav. Anpassa arbetsflöden, mallar och instrumentpaneler för att stämma överens med er organisations projektledningspraxis, vilket säkerställer en sömlös passform och enkel implementering.

 • Effektiv projektplanering och genomförande: Effektivisera projektplanering och genomförande med EIT:s avancerade automationsfunktioner. Automatisera uppgifter, milstolpar och beroenden, vilket möjliggör effektiv allokering av resurser, spårning av framsteg och att möta projektdatum. Dra nytta av automatiserade meddelanden och larm, vilket säkerställer snabb kommunikation och proaktiv riskhantering.

 • Samarbetsvänliga projektarbetsutrymmen: Främja samarbete och öka lagproduktiviteten med EIT:s projektarbetsytor. Skapa dedikerade arbetsytor för projektteam att dela filer, dokument och kommunicera smidigt. Underlätta realtidskommunikation, tilldela uppgifter och spåra projektrelaterade diskussioner, vilket säkerställer att alla är på samma våglängd och informerade.

 • Automatiserad uppgiftshantering: Förenkla uppgiftshantering och säkerställ ansvarsskyldighet över projektteam. EIT möjliggör för projektledare att automatisera uppgiftstilldelning, övervaka framsteg och generera omfattande rapporter. Effektivisera kommunikation och minska manuella uppföljningar, vilket gör att projektledare kan fokusera på strategiskt beslutsfattande.

 • Real-tids projektövervakning: Få realtidsöversikt av projektets prestanda med EIT:s intuitiva instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner. Övervaka viktiga projektindikatorer, spåra milstolpar och identifiera potentiella flaskhalsar eller risker. Dra nytta av handlingsbara insikter för att fatta välgrundade beslut och proaktivt ta itu med projektproblem.

 • Effektiviserad riskhantering: Minska projektrelaterade risker effektivt med EIT:s anpassningsbara riskhanteringsfunktioner. Genomför riskbedömningar, definiera riskreduceringsstrategier och spåra riskreduceringsåtgärder. Automatisera riskövervakning och generera omfattande riskrapporter, vilket säkerställer proaktiv riskhantering genom hela projektets livscykel.

 • Enkel kommunikation med intressenter: Förbättra engagemang och kommunikation med intressenter genom EIT. Centralisera information om intressenter, automatisera kommunikation med intressenter och fånga värdefull feedback. Säkerställ effektivt intressentengagemang och tillfredsställelse under hela projektets gång.

 • Sömlös integration och skalbarhet: EIT integreras sömlöst med befintliga system, och erbjuder en enhetlig plattform för projektledare att utnyttja, vilket säkerställer sömlös samverkan och dataflöde.

 • Lås upp potentialen av anpassning och automation: Upplev kraften i EIT:s exceptionella anpassningsstöd och automationsfunktioner för att effektivisera projektledning, förbättra lagarbete och driva framgångsrika projektresultat. Ge era projektledare möjligheten att leverera projekt i tid, inom budget och till högsta kvalitetsstandarder.


Boka en demo idag för att upptäcka hur EIT kan revolutionera era projektledningsprocesser. Se med egna ögon hur vårt exceptionella anpassningsstöd och automationsnivå kan optimera projektgenomförandet, öka lagets produktivitet och driva projektframgång.

revisorer och verksamhetscontrollers

Effektivisera audit och verksamhetskontroll

Upplev en ny nivå av effektivitet inom revision och verksamhetskontroll med EIT:s exceptionella anpassningsstöd och automatisering. Vår lösning är designad för att optimera revisorers och verksamhetscontrollers arbetsdag. Upptäck fördelarna:

 • Anpassade revisionsarbetsflöden: Skräddarsy revisionsarbetsflöden och mallar för att stämma överens med din organisations unika krav, vilket säkerställer en standardiserad och effektiv revisionsprocess.

 • Automatiserad revisionsplanering: Automatisera planeringsaktiviteter för revision, inklusive omfattning, schemaläggning och resurstilldelning, vilket sparar tid och minskar manuell ansträngning.

 • Förenklad revisionsgenomförande: Genomför revisioner sömlöst med automatiserad datainsamling, riskbedömning, insamling av bevis och generering av rapporter, vilket ökar noggrannhet och produktivitet.

 • Centraliserad revisionsdokumentation: Bibehåll en centraliserad databas för revisionsdokumentation, vilket möjliggör enkel åtkomst, versionskontroll och samarbete mellan revisorer och intressenter.

 • Övervakning av efterlevnad: Övervaka efterlevnad av regulatoriska krav, interna policys och branschstandarder, vilket säkerställer överensstämmelse och minimerar risker.

 • Riskbaserad revision: Utnyttja kapabiliteter för riskbedömning för att prioritera fokusområden för revision baserade på deras påverkan och betydelse, vilket säkerställer effektiv resurstilldelning.

 • Realtidsrapportering och insikter: Generera omfattande revisionsrapporter och dynamiska instrumentpaneler med realtidsinsikter, vilket bemyndigar datadrivet beslutsfattande och möjliggör proaktiva åtgärder.

 • Integration och dataimport: Integrera med befintliga system och importera relevant data, vilket automatiserar datainsamling och analys för mer noggranna och effektiva revisioner.


Transformera dina metoder för revision och verkamhetskontroll med EIT. Begär en demo för att utforska hur vår lösning kan stärka revisorer och verksamhetscontrollers att uppnå större effektivitet och efterlevnad.