NIS2DORA, GDPR och andra regelverk.
Enterprise Information Tool (EIT) är lösningen.

Läs mer
ENTERPRISE INFORMATION TOOL (EIT) | EIT PLAY | EIT PLAY+ | EIT CLOUD | Governance risk compliance

STRÖMMANDE VERKSAMHETER ARBETAR SMARTARE

ENHETLIGT. SAMMANLÄNKAT. AUTOMATISERAT


vad kunder säger
Chief Information Security Officer,  Nordisk affärsbank

"EIT har revolutionerat vår hantering av informationssäkerhet. Systemets automationsfunktioner och kraftfulla verktyg för riskbedömning har avsevärt förbättrat vår cybersäkerhet."
Chief Financial Officer,
Europeisk tillverksningsindustri
"Vårt finansteam har upplevt enorma fördelar sedan vi implementerade EIT. Det har förenklat våra interna kontroller, förbättrat noggrannheten i finansiell rapportering och ökat effektiviteten i revisionen. Det är en pålitlig lösning som ger trygghet och hjälper oss att uppnå enastående finansiell styrning."
Compliance Manager,
Nordeuropeiskt försäkringsbolag
"Genom att implementera EIT har vi omvandlat våra efterlevnadsprocesser. Det ger oss omfattande överblick, effektiviserar rapportering och möjliggör proaktiv riskhantering. Det är verkligen en banbrytande lösning för att säkerställa efterlevnad av regler och riktlinjer!!"
Chief Risk Officer,
Internationellt tech-bolag

"Vår organisations riskhanteringspraxis har betydligt förbättrats med EIT. Det ger centraliserad riskidentifiering, bedömning och minimering. Systemets analysverktyg och rapportering möjliggör datadrivna beslut och en proaktiv riskkultur."

STYR ALLT.
UPPNÅ VAD SOM HELST

Möjliggör verkligt datadrivet beslutsfattande.

Förbättra styrningspraxis, säkerställ efterlevnad och kontrollera risker.

ENKEL IMPLEMENTERING

EIT erbjuder den smidigaste och bästa implementeringsupplevelsen någonsin, tack vare sitt exceptionella anpassningsstöd och sömlösa automatisering.

Med snabb implementering, fullständig kontroll och en högt anpassningsbar plattform kan du enkelt anpassa EIT efter dina unika behov och se effektivitetsförbättringar i dina GRC-processer inom några dagar.

EIT PLAY
BANBRYTANDE STYRNING

Automatisera övergången från dokumentorienterad till datadriven styrning och insikter som aldrig tidigare.


EIT PLAY+
BANBRYTANDE REGULATORISK EFTERLEVNAD

Utnyttja kraften hos datadriven automation för att säkerställa överensstämmelse med EU-direktiv, nationella lagar, myndighetspolicyer, standarder och mer.

Vad om AI?

Vårt synsätt på AI bygger på övertygelsen att det bör komplettera mänskliga förmågor, inte ersätta dem. Genom att kombinera kraften i AI med mänsklig expertis möjliggör vi för organisationer att uppnå nya nivåer av effektivitet, innovation och beslutsfattande, vilket driver deras framgång i den digitala eran.