ENTERPRISE INFORMATION TOOL (EIT) | EIT PLAY | EIT PLAY+ | EIT CLOUD

HELHET OMDEFINIERAD

 • Upptäck kraften i EIT som smidigt anpassar sig till din organisation, processer, system och data, och säkerställer en perfekt passform utifrån era unika behov och förutsättningar.

 • Säg adjö till splittrade lösningar och välkomna ett holistiskt system för oöverträffad effektivitet med omedelbar avkastning.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

Interna styrdokument och rapportering

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet

Läs mer

Incidenter, ärenden & arbetsflöden

Läs mer

New Product Approval- processer

Läs mer

IT-styrning och tillgångsstyrning

Läs mer

Myndighets-, styrelse- och ledningsrapporter

Läs mer

Styrningsexcellens

Styrning kräver data

Lås upp kraften i datadriven styrning och revolutionera er organisations styrningspraxis med EIT och innovativa Play-tjänster. På Acrea förstår vi den avgörande roll som data spelar för att uppnå styrningsexcellens. Därför har vi utvecklat EIT och våra Play-tjänster som utnyttjar datans potential för att driva informerat beslutsfattande, strömlinjeforma processer och säkerställa efterlevnad.

Datadriven styrning

 • Handlingsbara insikter: EIT ger organisationer datadrivna insikter för att optimera styrningspraxis. Dra nytta av avancerad analys för att härleda handlingsbar intelligens från din styrningsdata. Identifiera trender, mönster och avvikelser för att fatta informerade beslut och driva kontinuerlig förbättring över hela din organisation.

 • Realtidsövervakning: Håll dig informerad om pulsen i ditt styrningslandskap i realtid. EIT övervakar nyckelindikatorer för styrning, riskindikatorer och efterlevnadsstatus och ger omedelbar synlighet i din organisations styrningsprestanda. Tidiga varningar och meddelanden möjliggör proaktiv intervention och minskar potentiella risker.

 • Mätning av prestanda: Etablera tydliga prestandaindikatorer och följ framsteg mot styrningsmål. EIT möjliggör mätning av styrningseffektivitet och låter dig bedöma effekten av era styrningsinitiativ och justera strategier vid behov. Driv ansvar, transparens och kontinuerlig förbättring av styrningspraxis.

 • Prediktiv analys: Dra nytta av prediktiv analys för att förutse potentiella risker och identifiera möjligheter. EIT analyserar historisk data och externa faktorer för att prognostisera framtida trender, vilket möjliggör proaktiv riskhantering och strategiskt beslutsfattande. Ligg i framkant och positionera er organisation för framgång.


Styrningsexcellens

 • Datatransformation med EIT Play: Våra EIT Play-tjänster revolutionerar hur ni arbetar med data. Omvandla ostrukturerad data, såsom dokument och filer, till strukturerad och handlingsbar information. Genom att utnyttja intelligent automation och maskininlärning extraherar våra Play-tjänster relevant data från olika källor, vilket möjliggör datadriven styrning utan manuell datainmatning.

 • Automatisering av arbetsflöden: Strömlinjeforma och automatisera dina styrningsprocesser med EIT. Konfigurera anpassade arbetsflöden som stämmer överens med organisationens specifika styrningskrav. Automatisera uppgiftstilldelningar, godkännanden och meddelanden för att säkerställa effektivt samarbete och smidiga styrningsprocesser.

 • Samarbete och kommunikation: Underlätta smidig kommunikation och samarbete mellan intressenter som är involverade i styrningsprocesser. EIT erbjuder en centraliserad plattform där teammedlemmar kan dela information, utbyta feedback och följa framsteg. Förbättra transparensen, främja samarbete och skapa en kultur av styrningsexcellens över hela din organisation.

 • Integration: Integrera EIT med dina befintliga system och verktyg för att maximera deras värde. Vår flexibla och skalbara lösning integreras sömlöst med andra system och ger en enhetlig och holistisk vy över din styrningsdata. Dra nytta av integrationens kraft för att strömlinjeforma processer, förbättra datakorrekthet och öka effektiviteten.


Upplev styrningsexcellens med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT och våra innovativa Play-tjänster kan omvandla din organisations styrningspraxis. Ge din organisation kraften med vår lösning och frigör datadriven styrnings sanna potential för hållbar framgång.


Ledningssystem

Fatta datadrivna beslut med EIT - framtidens ledningssystem

Välkommen till framtidens ledningssystem för informationshantering. EIT är inte bara en annan plattform; det är den ultimata lösningen som ger organisationer möjlighet att utnyttja kraften i data och driva informerat beslutsfattande som aldrig tidigare.

 • Omfattande dataintegration och visualisering: EIT utmärker sig som den bästa plattformen för vilket ledningssystem som helst med sina robusta förmågor inom dataintegration och visualisering. Koppla samman och konsolidera data från olika källor över hela din organisation, inklusive finanssystem, HR-databaser, operativa data och mer. Få en holistisk vy över din organisations prestanda genom interaktiva instrumentpaneler och insiktsfulla rapporter, vilket gör det möjligt för dig att identifiera trender, analysera mönster och fatta datadrivna beslut utan ansträngning.

 • Anpassningsbar för att möta era unika behov: Vi förstår att varje organisation har sina unika krav när det gäller ledningssystem. Därför erbjuder EIT oöverträffad flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Skräddarsy systemet för att anpassa det till dina specifika mål, processer och rapporteringsstrukturer. Oavsett om du behöver anpassade mätpunkter, personliga KPI:er eller specialiserade rapportmallar anpassar sig vår plattform efter dina behov, vilket säkerställer att du har den exakta information du behöver för att driva strategiska initiativ.

 • Realtidsövervakning och varningar: Håll dig i framkant med EIT:s förmåga till realtidsövervakning och varningar. EIT ger dig möjlighet att följa nyckelindikatorer för prestanda, övervaka kritiska mätvärden och få omedelbara meddelanden när tröskelvärden överskrids eller avvikelser upptäcks. Missa aldrig ett ögonblick när det gäller din organisations prestanda och vidta proaktiva åtgärder för att hantera problem och utnyttja möjligheter.

 • Effektivt samarbete och sömlös kommunikation: Effektivt samarbete och sömlös kommunikation är väsentligt för vilket ledningssystem som helst. EIT tillhandahåller en centraliserad plattform för team att samarbeta, dela insikter och diskutera kritisk information. Från delning av dokument och uppgiftstilldelning till trådade diskussioner och integrerad meddelandefunktion, främjar vår plattform en kultur av samarbete och säkerställer att alla är inriktade och informerade.

 • Oöverträffad datasäkerhet och efterlevnad: Att skydda dina data är vår högsta prioritet. EIT använder branschledande säkerhetsåtgärder för att skydda din känsliga information. Från kryptering och åtkomstkontroller till regelbundna säkerhetsuppdateringar och efterlevnadscertifieringar lämnar vi ingen sten obearbetad för att säkerställa den högsta nivån av datasäkerhet och efterlevnad. Var trygg i vetskapen att er data är skyddad hela tiden.

 • Skalbar och redo för framtiden: När er organisation växer och utvecklas växer EIT med er - och är till och med en möjliggörare för tillväxt. EIT är utformat för att vara skalbart och rymma de expanderande behoven hos ert ledningssystem. Oavsett om ni har ett litet team eller ett globalt företag kan vårt system hantera volymen och komplexiteten av data utan att kompromissa med prestanda. Framtidssäkra ert ledningssystem med vår innovativa lösning och ligg i framkant.

 • Frigör den verkliga kraften i ditt ledningssystem med EIT: Upplev EIT:s oöverträffade förmågor och revolutionera ert ledningssystem. Lås upp kraften i dataintegration, visualisering, samarbete och realtidsövervakning. Driv informerat beslutsfattande, förbättra operativ effektivitet och uppnå organisatorisk excellens.


Är ni redo att ta ert ledningssystem till nya höjder? Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och utforska hur EIT kan omvandla ert ledningssystem för informationshantering till en strategisk kraft. Låt oss tillsammans låsa upp hela potentialen av er data.

Riskhantering

Kontrollera er verksamhetsrisk

I dagens sammanlänkade affärsmiljö sträcker sig effektiv riskhantering bortom traditionella områden. Risker med datahantering har blivit en kritisk fråga för organisationer över hela världen. På Acrea förstår vi vikten av att skydda data och säkerställa efterlevnad av dataskyddsregler. Det är därför EIT inkluderar robusta funktioner för att hantera risker med datahantering. Vårt omfattande GRC-system ger er organisation möjlighet att proaktivt hantera risker, stärka cybersäkerheten, mildra sårbarheter hos tredje parter och skydda integriteten hos dina datahanteringsaktiviteter.

Nyckelfunktioner och fördelar

 • Holistisk riskhantering: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att hantera en mängd olika risker, inklusive risker med datahantering. Få en helhetsbild av din organisations risklandskap, vilket gör att ni kan identifiera, bedöma och mildra risker effektivt. Från strategiska och operativa risker till cybersäkerhetshot och dataskyddsfrågor täcker vårt system allt.

 • Bedömning av risker med datahantering: Genomför noggranna bedömningar av era datahanteringsaktiviteter med EIT:s avancerade verktyg för riskbedömning. Utvärdera riskerna som är förknippade med datainsamling, lagring, överföring och bearbetning. Identifiera sårbarheter, bedöm deras potentiella påverkan och utveckla strategier för att effektivt mildra riskerna.

 • Bedömning av integritetspåverkan: Säkerställ efterlevnad av dataskyddsregler genom att genomföra bedömningar av integritetspåverkan (PIA). EIT strömlinjeformar PIA-processen, vilket gör att ni kan identifiera och hantera integritetsrisker i era datahanteringsoperationer. Implementera integritetskontroller, dokumentera era resultat och upprätthåll en omfattande revisionslogg.

 • Hantering av händelser vid dataintrång: Svara snabbt och effektivt på dataintrång med EIT:s kapacitet för hantering av händelser. Dokumentera händelser, analysera grundorsaker och initiera en strukturerad process för att hantera händelser. Generera detaljerade händelserapporter, underlätta snabba meddelanden och mildra effekterna av dataintrång på er organisation.

 • Riskhantering av leverantörer: Minska risker med datahantering som är förknippade med relationer till tredje parter genom EIT:s robusta riskhanteringsmodul. Genomför noggranna bedömningar av leverantörer, övervaka deras dataskyddspraxis och säkerställ efterlevnad av krav på integritet och säkerhet. Stärk er kontroll över datahanteringsaktiviteter inom era utökade affärsnätverk.

 • Övervakning och rapportering av efterlevnad: Säkerställ efterlevnad av dataskyddsregler med EIT:s förmåga till övervakning och rapportering av efterlevnad. Följ regleringsändringar, etablera kontroller och generera omfattande efterlevnadsrapporter. Visa er organisations engagemang för dataskydd och strömlinjeforma efterlevnadsrevisioner.

 • Användarvänligt gränssnitt och integration: EIT erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som främjar förståelse och bred användning. Integrera systemet sömlöst med din befintliga infrastruktur och säkerställ en smidig övergång. Minimera utbildningskraven och ge intressenter i hela er organisation möjlighet att aktivt engagera sig i riskhantering och insatser för dataskydd.

 • Realtidsanalys och insikter: Dra nytta av kraften i realtidsanalys och insikter som EIT tillhandahåller. Få handlingsbar intelligens om risker med datahantering, övervaka trender och mäta effektiviteten av strategier för riskmildring. Förbättra kontinuerligt er dataskyddspraxis och säkerställ integriteten i era datahanteringsaktiviteter.


Lämna inte era risker åt slumpen. Omfamna EIT för att proaktivt hantera risker, stärka cybersäkerheten, mildra sårbarheter hos tredje parter och säkerställ efterlevnad av dataskyddsregler. Skydda er organisations rykte och bygg förtroende hos intressenter.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT kan omvandla ert tillvägagångssätt för riskhantering, cybersäkerhet, relationer med tredje parter och risker med datahantering. Tillsammans bygger vi en säker och motståndskraftig framtid för din organisation!

REGULATORisk efterlevnad

Regulatorisk efterlevnad förenklad

I dagens komplexa regleringsmiljö är att uppnå och upprätthålla efterlevnad hög prioritet för organisationer. På Acrea förstår vi de utmaningar ni står inför, och därför har vi utvecklat EIT. Vår toppmoderna lösning är utformad för att strömlinjeforma ansträngningarna för regleringsmässig efterlevnad samtidigt som vi utnyttjar kraften i automatisering genom vår innovativa tjänst EIT Play+.

Generella fördelar med EIT

 • Centraliserad efterlevnadsstyrning: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att hantera och övervaka regleringsmässig efterlevnad inom hela er organisation. Strömlinjeforma efterlevnadsaktiviteter, spåra regleringsändringar och behåll en omfattande översikt över er efterlevnadsstatus. Förenkla er efterlevnadsstyrningsprocess och öka effektiviteten.

 • Regleringsmässig kartläggning och gap-analys: Förbered ert regulatoriska landskap genom att utnyttja EIT:s förmåga till regleringsmässig kartläggning och gap-analys. Mappa enkelt efterlevnadskrav till era interna kontroller och processer, identifiera luckor och utveckla målinriktade åtgärdsplaner. Säkerställ efterlevnad av specifika branschregler och standarder. 

 • Hantering av policys och procedurer: Förenkla skapandet, distributionen och hanteringen av policys och procedurer med EIT. Se till att er organisations policys är aktuella, lättillgängliga och i linje med regleringskrav. Övervaka acceptans av policys och tillhandahåll bevis för policyefterlevnad vid behov.

 • Övervakning och rapportering av efterlevnad: EIT erbjuder realtidsövervakning och rapporteringsfunktionalitet, vilket gör det möjligt för er att följa efterlevnadsindikatorer, identifiera potentiella problem och generera omfattande efterlevnadsrapporter. Få värdefulla insikter i er organisations efterlevnadsställning och åtgärda eventuella luckor eller brister snabbt.

 • Auditberedskap: Förbered er för efterlevnadsrevisioner med självsäkerhet med hjälp av EIT:s modul för revisionshantering. Behåll ett organiserat arkiv av revisionsdokumentation, spåra revisionsfynd och strömlinjeforma revisionsresponser. Säkerställ en smidig revisionsprocess och visa er organisations engagemang för efterlevnad.


Fördelar av automatisering med EIT Play+

Utöver de generella fördelarna med EIT-plattformen förstärks vår lösning av automatiseringsförmågan hos EIT Play+-tjänsten. Så här kan EIT, i kombination med EIT Play+, hjälpa er:

 • Automatiserade uppgifter för efterlevnad: EIT integreras sömlöst med EIT Play+, vilket gör att ni kan automatisera rutinmässiga efterlevnadsuppgifter. Dra nytta av automatiseringens kraft för att strömlinjeforma datainsamling, utföra riskbedömningar, övervaka kontroller och generera efterlevnadsrapporter. Frigör värdefulla resurser och fokusera på högvärdiga aktiviteter.

 • Regelbaserade arbetsflöden: EIT Play+-tjänsten tillhandahåller regelbaserade arbetsflöden som möjliggör intelligent automatisering av efterlevnadsprocesser. Definiera regler och triggers inom systemet för att automatisera efterlevnadsuppgifter, såsom granskning och godkännande av policys, hantering av händelser och ändringskontroll. Säkerställ en konsekvent och effektiv utförande av efterlevnadsaktiviteter.

 • Realtidsövervakning av efterlevnad: Med EIT Play+-tjänstens möjligheter till realtidsövervakning samlar EIT kontinuerligt in och analyserar data, flaggar potentiella efterlevnadsproblem. Få omedelbara varningar och meddelanden om icke-efterlevande aktiviteter, vilket gör att ni kan vidta omedelbara rättelseåtgärder och minimera efterlevnadsrisker.

 • Intelligenta analyser och insikter: Utnyttja kraften hos datanalyser och smart intelligens med EIT Play+-tjänsten. EIT använder denna kapacitet för att tillhandahålla handlingsbara insikter och förutsägande analyser, vilket gör att ni proaktivt kan identifiera efterlevnadstrender, upptäcka avvikelser och fatta datadrivna beslut för att stärka ert efterlevnadsprogram.

 • Förbättrad effektivitet och noggrannhet: EIT Play+-tjänstens automatiseringsförmåga minskar manuell ansträngning och mänskliga fel i efterlevnadsprocesser. Genom att automatisera datainmatning, dokumentation och repetitiva uppgifter kan ni förbättra noggrannheten, minska efterlevnadsrelaterade fel och optimera resursanvändningen. Fokusera på strategiska initiativ istället för tråkiga administrativa uppgifter.


Låt inte regleringsmässig efterlevnad bli en börda. Omfamna vårt banbrytande EIT-system, förstärkt av EIT Play+-tjänstens automatiseringsförmåga, för att strömlinjeforma efterlevnadsansträngningar, säkerställa efterlevnad av regleringskrav och utnyttja automatiseringens kraft för större effektivitet och noggrannhet.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT, i kombination med EIT Play+, kan omvandla era regleringsmässiga efterlevnadspraktiker. Strömlinjeforma efterlevnaden, förbättra automatiseringen och uppnå regleringsmässig excellens som aldrig förr!

interna styrdokument och rapportering

Styrförmåga på riktigt

I dagens snabbrörliga affärsmiljö är det avgörande för organisationer att upprätthålla efterlevnad av interna styrdokument för att uppnå sina strategiska mål. På Acrea förstår vi de utmaningar ni står inför när det gäller att hantera och säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer. Det är därför vi har utvecklat EIT, förstärkt av vår världsunika tjänst EIT Play, för att revolutionera era processer för efterlevnad av interna styrdokument.

Generella fördelar med EIT

 • Centraliserad efterlevnadsstyrning: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att effektivt hantera och övervaka efterlevnad av interna styrdokument. Förenkla efterlevnadsstyrningsprocessen genom att säkerställa enhetlig efterlevnad över hela organisationen och främja samstämmighet med strategiska mål.

 • Medvetenhet och utbildning om policys: Se till att medarbetare är välinformerade och efterlevande av interna riktlinjer genom vårt GRC-systems funktioner för medvetenhet och utbildning om policys. Distribuera policys enkelt, spåra medarbetarnas rapportering och tillhandahåll utbildningsmaterial för att öka förståelsen och efterlevnaden. Främja en kultur av efterlevnad inom er organisation.

 • Flöde för granskning och godkännande av dokument: Vårt GRC-system möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden för granskning och godkännande av dokument. Automatisera processen, tilldela granskare, följ framsteg och få aviseringar för väntande godkännanden. Säkerställ effektivt samarbete mellan intressenter, minska fördröjningar och säkerställ tidig efterlevnad av interna riktlinjer.

 • Övervakning och rapportering av efterlevnad: Övervaka efterlevnad av interna styrdokumentmed EIT:s realtidsövervaknings- och rapporteringsfunktioner. Följ efterlevnad av dokumentkrav, identifiera icke-efterlevnadsproblem och generera omfattande efterlevnadsrapporter. Få värdefulla insikter om efterlevnadstrender och åtgärda eventuella luckor eller brister snabbt.

Fördelar av automatisering med EIT Play

Utöver de generella fördelarna med EIT, förstärks vår lösning av automatiseringsförmågan hos vår världsunika tjänst EIT Play. Så här kan EIT, i kombination med EIT Play, hjälpa er:

 • Strömlinjeformad integration med befintliga processer: EIT Play-tjänsten integreras sömlöst med er organisations befintliga dokumentarbetsflöden och processer. Ni kan fortsätta arbeta med era beprövade dokumenthanteringsmetoder. Det finns ingen anledning till större förändringar eller störningar, vilket möjliggör en smidig övergång till EIT Plays förbättrade automatiseringsförmåga.

 • Automatisk transformation av dokument: Med EIT Play-tjänsten blir det enkelt att omvandla dokument till strukturerad data. Dra helt enkelt era dokument till EIT Play-tjänsten, och den extraherar och organiserar automatiskt innehållet till strukturerad data. Säg adjö till manuell datainmatning och arbetskrävande processer. Omfamna ett mer effektivt och noggrant tillvägagångssätt för dokumenttransformation.

 • Datadriven styrning: Den strukturerade data som genereras av EIT Play-tjänsten möjliggör datadriven styrning. Dra nytta av kraften i analys och rapportering för att få värdefulla insikter från era interna styrdokument. Identifiera mönster, trender och efterlevnadsluckor. Fatta informerade beslut och vidta proaktiva åtgärder för att stärka styrningen, riskhanteringen och efterlevnadspraktikerna inom er organisation.

 • Förbättrad tillgänglighet och sökbarhet: Navigera genom strukturerad data med lätthet och snabbhet, spara tid och förbättra produktiviteten i era efterlevnadsansträngningar.

 • Förbättrad övervakning av efterlevnad: Den strukturerade data som tillhandahålls av EIT Play-tjänsten underlättar omfattande efterlevnadskontroll. Övervaka och analysera efterlevnadsmetriker, spåra dokumentefterlevnad och identifiera proaktivt förbättringsområden. Få en holistisk vy över er organisations efterlevnadslandskap och säkerställ proaktiv styrning av interna styrdokument.

 • Tids- och resursbesparingar: Med EIT Play-tjänstens automatiseringsförmåga sparar ni värdefull tid och resurser. Den automatiserade transformationen av dokument till strukturerad data eliminerar behovet av manuell datainmatning, vilket minskar fel och ökar effektiviteten. Tilldela era resurser till uppgifter med högre värde samtidigt som EIT Play hanterar de tidskrävande och repetitiva aspekterna av dokumenthanteringen.


Omfamna kraften i automatisering med EIT Play för att förbättra er organisations efterlevnadspraktiker. Upplev den sömlösa integrationen, problemfri dokumenttransformation och datadriven styrning som EIT, förstärkt av EIT Play, har att erbjuda.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT och EIT Play kan revolutionera era processer för efterlevnad av interna styrdokument. Maximera effektiviteten, lås upp insikter och driva er organisation mot efterlevnadsexcellens med EIT och EIT Play.

onboarding-processer

Möjliggör omedelbar produktivitet

Effektiva introduktionsprocesser är avgörande för organisationer för att smidigt välkomna nya anställda, konsulter, leverantörer, partners och kunder. EIT hjälper er att optimera och automatisera era introduktionsprocesser, vilket säkerställer en smidig och engagerande upplevelse för alla intressenter.

 • Förenklade Introduktionsarbetsflöden: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att utforma och hantera anpassade introduktionsarbetsflöden. Från insamling av nödvändig dokumentation och information till tilldelning av uppgifter och godkännanden, strömlinjeformar vårt system hela introduktionsresan. Spara tid, eliminera manuella fel och skapa en enhetlig introduktionserfarenhet i hela er organisation.

 • Automatiserad tilldelning av uppgifter och aviseringar: Säg adjö till manuell tilldelning av uppgifter och oändliga e-postutbyten. EIT automatiserar tilldelningen av introduktionsuppgifter, så att rätt personer får rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Automatiska aviseringar håller alla intressenter informerade, vilket minskar förseningar och förbättrar samarbetet.

 • Dokumenthantering och efterlevnad: Hantera och spåra introduktionsdokumentation effektivt, inklusive kontrakt, policyer och utbildningsmaterial. EIT erbjuder en säker dokumentlagring där ni kan lagra, dela och spåra slutförandet av viktiga dokument. Säkerställ efterlevnad av juridiska och regulatoriska krav, upprätthåll konfidentialitet och ge enkel tillgång till nödvändig information.

 • Integration med befintliga system: EIT integreras sömlöst med era befintliga system. Denna integration möjliggör en sömlös flöde av anställdas data, eliminerar manuell datainmatning och säkerställer datakorrekthet. Dra nytta av en enhetlig vy av anställdas information och förenkla introduktionsprocessen.

 • Personliga introduktionsupplevelser: Leverera personliga introduktionsupplevelser som engagerar och ger nya anställda, leverantörer och partners kraft. EIT gör det möjligt för er att anpassa introduktionsarbetsflöden, innehåll och kommunikation till specifika roller och profiler. Tillhandahåll relevant information, tilldela rollspecifika uppgifter och skapa en känsla av tillhörighet från dag ett.

 • Realtidsanalys av introduktion: Få värdefulla insikter i era introduktionsprocesser med EIT:s realtidsanalyspanel. Spåra introduktionens framsteg, identifiera flaskhalsar och mät effektiviteten av dina introduktionsinitiativ. Data-drivna insikter hjälper er att kontinuerligt förbättra dina introduktionsprocesser och förhöja den övergripande introduktionserfarenheten.

 • Förstärkt efterlevnad och säkerhet: EIT säkerställer efterlevnad av juridiska, regulatoriska och säkerhetskrav genom hela introduktionsprocessen. Upprätthåll datasekretess, tillämpa åtkomstkontroller och spåra användartillstånd för att skydda känslig information. Minska risken för dataintrång och skydda er organisations rykte.


Upplev kraften av strömlinjeformade introduktionsprocesser med vårt banbrytande GRC-system. Påskynda tiden till produktivitet, förbättra engagemanget och förhöj introduktionserfarenheten för alla intressenter. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur EIT kan transformera dina introduktionsmetoder.

informations- och cybersäkerhet

Tryggare verksamheter genom automation

I dagens digitala landskap är det avgörande för organisationer att säkerställa robust informations-och cybersäkerhet. På Acrea förstår vi de utmaningar som är förknippade med att effektivt hantera säkerhetsprocesser. Därför har vi utvecklat EIT för att hjälpa organisationer att arbeta med och automatisera sina informations- och cybersäkerhetsprocesser.

Förenkla insatser för information och cybersäkerhet

 • Riskbedömning och hantering: EIT möjliggör omfattande riskbedömning och hantering för informations- och cybersäkerhet. Identifiera potentiella hot, sårbarheter och risker för era data och system. Utvärdera påverkan och sannolikheten för varje risk, prioritera dem baserat på kriticitet och utveckla riskreduceringsstrategier för att förbättra er säkerhetsställning.

 • Policy- och efterlevnadshantering: Förenkla hanteringen av era informationssäkerhetspolicyer och efterlevnadskrav med EIT. Håll en uppdaterad databas med policyer, standarder och förordningar. Automatisera policytillämpning och efterlevnadskontroll, och säkerställ efterlevnad av branschens bästa praxis och regelverk.

 • Incidenthantering och svar: Rationalisera incidenthantering och svarsprocesser med EIT:s kapabiliteter för incidentuppföljning och arbetsflödesautomatisering. Fånga och kategorisera säkerhetsincidenter, initiera fördefinierade svarsplaner och tilldela uppgifter till lämpliga intressenter. Säkerställ konsekvent och snabb incidentupplösning, och minimera påverkan av säkerhetsintrång eller hot.

 • Sårbarhets- och patchhantering: Identifiera och prioritera sårbarheter i era system och applikationer. Var proaktiv i att åtgärda potentiella säkerhetsluckor.

Automatisera informations- och cybersäkerhetsprocesser

 • Automatisering av säkerhetsincidenter: Automatisera identifiering, sortering och svar på säkerhetsincidenter. EIT integreras med lösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM), vilket möjliggör realtidsövervakning av händelser och automatiserad incidenthantering. Förstärk era svarsmöjligheter och minska svarstiderna.

 • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet: EIT tillhandahåller verktyg för att automatisera program för utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Leverera riktade utbildningsmoduler till era anställda, och säkerställ att de är utrustade med kunskapen att identifiera och svara på säkerhetshot. Automatisera uppgiftstilldelning, uppföljning av framsteg och rapportering för en effektivare och konsekvent utbildningsprocess.

 • Säkerhetsmätning och rapportering: Generera omfattande säkerhetsmätningar och rapporter med EIT:s rapporterings- och analysmöjligheter. Övervaka nyckelindikatorer för säkerhet, följ upp prestanda mot era säkerhetsmål och generera rapporter på chefsnivå. Visualisera trender, identifiera områden för förbättring och fatta välgrundade beslut för att stärka er säkerhetsställning.

 • Integration och orkestrering: EIT integreras sömlöst med era befintliga säkerhetslösningar och verktyg, vilket skapar ett enhetligt säkerhetsekosystem. Dra nytta av integrationer med plattformar för hotinformation, verktyg för svar på säkerhetsincidenter och sårbarhetsskannrar. Orkestrera säkerhetsprocesser, automatisera datautbyte och säkerställ en sammanhängande säkerhetsinfrastruktur.

 • Skalbarhet och anpassningsbarhet: EIT är utformat för att skalas och anpassas till era organisationers föränderliga behov. Anpassa systemet för att stämma överens med era unika informations- och cybersäkerhetsprocesser och krav. Lägg till eller ändra moduler när ert säkerhetslandskap utvecklas, och säkerställ långsiktig lämplighet och effektivitet.


Upplev kraften i automatiserade informations- och cybersäkerhetsprocesser med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäck hur vår lösning kan rationalisera era säkerhetsinsatser, förbättra er säkerhetsställning och skydda er organisations värdefulla tillgångar. Stärk er organisation med EIT och ligg ett steg före de framväxande säkerhetshoten.

leverantörer och avtal

Säkerställ hela leveranskedjan

Effektiv hantering av leverantörsrelationer och avtal är avgörande för organisationer för att optimera verksamheten, minska risker och spara kostnader. På Acrea förstår vi de utmaningar som är förknippade med dessa processer och har utvecklat EIT utformat för att hjälpa organisationer att arbeta med och automatisera leverantörs- och avtalsprocesser. Med den extra fördelen av vår innovativa EIT Play-tjänst tar vi automatisering till en helt ny nivå.

Förenkla leverantörs- och avtalsprocesser

 • Leverantörsintroduktion och hantering: EIT tillhandahåller en centraliserad plattform för att förenkla processen för leverantörsintroduktion. Automatisera insamlingen och verifieringen av leverantörsinformation, inklusive juridiska och finansiella dokument, certifieringar och efterlevnadsregister. Håll en aktuell databas över leverantörer, vilket möjliggör effektiv leverantörshantering och utvärdering.

 • Övervakning av leverantörsprestanda: Få realtidsöversikt över leverantörers prestanda med EIT:s kapabiliteter för prestandaövervakning. Etablera nyckeltal (KPI:er) och automatiserade mått för att mäta leverantörernas prestanda mot överenskomna kriterier. Identifiera förbättringsområden, spåra efterlevnad och se till att leverantörer uppfyller er organisations standarder.

 • Hantering av avtalslivscykel: EIT möjliggör helhetslösningar för avtalshantering med leverantörer. Automatisera processerna för skapande, granskning, godkännande och förnyelse av avtal. Håll ett arkiv över alla leverantörsavtal, vilket säkerställer enkel tillgång till kritiska villkor, regler och skyldigheter. Minska manuell ansträngning och förbättra effektiviteten med automatiserade aviseringar och arbetsflödesautomatisering.

 • Efterlevnad och riskhantering: Säkerställ efterlevnad med regulatoriska krav och interna riktlinjer genom hela leverantörs- och avtalsprocesserna. EIT möjliggör automatiserade kontroller av efterlevnad, riskbedömningar och rutiner för behörighetskontroll. Identifiera potentiella risker, övervaka efterlevnadsstatus och implementera riskreduceringsstrategier för att skydda er organisation.

Automatisera med EIT Play

 • Integration av befintliga dokument: EIT utnyttjar kraften i EIT Play för att sömlöst arbeta med era befintliga dokument. Dra nytta av era välbeprövade och kända processers bekantskap och effektivitet. Dra helt enkelt och släpp era leverantörs- och avtalsdokument i EIT Play-tjänsten, där de automatiskt omvandlas till strukturerad data, vilket möjliggör datadriven styrning.

 • Dataextraktion och validering: EIT Play:s automatiseringsfunktioner eliminerar behovet av manuell datainmatning och validering. Tjänsten extraherar intelligent relevant information från era leverantörs- och avtalsdokument, vilket säkerställer noggrannhet och fullständighet. Minska fel, spara tid och förbättra dataintegriteten genom hela livscykeln för leverantörs- och avtalshantering.

 • Automatisering av arbetsflöden och samarbete: EIT automatiserar arbetsflöden och samarbete för leverantörs- och avtalsprocesser. Konfigurera anpassade arbetsflöden baserade på era specifika behov, tilldela uppgifter och definiera godkännandehierarkier. Möjliggör sömlöst samarbete och kommunikation mellan intressenter, vilket säkerställer snabba svar och effektiva beslut.

 • Datadrivna insikter: EIT Play:s omvandling av dokument till strukturerad data ger er organisation värdefulla insikter. Utnyttja EIT:s analysfunktioner för att utvinna handlingsbar intelligens från den extraherade datan. Fatta välgrundade beslut, identifiera trender och optimera leverantörsrelationer och avtalsvillkor baserat på datadrivna insikter.


Upplev kraften i automatiserade leverantörs- och avtalsprocesser med EIT och EIT Play-tjänsten. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäcka hur vår lösning kan förenkla er hantering av leverantörer och avtal, förbättra efterlevnad och minska kostnader. Stärk er organisation med EIT och revolutionera era leverantörs- och avtalsprocesser genom automatisering.

hållbarhet

Styrning som håller i längden

I dagens affärslandskap inser organisationer allt mer vikten av faktorer som rör miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) för långsiktig framgång och samhällelig påverkan. På Acrea förstår vi utmaningarna med att effektivt hantera ESG-processer och har utvecklat EIT för att hjälpa organisationer att arbeta med och automatisera deras ESG-processer.

Förenkla ESG-insatser

 • ESG-datainsamling och hantering: EIT tillhandahåller en centraliserad plattform för att samla, hantera och analysera ESG-data. Förenkla processen att samla data från olika ESG-dimensioner, såsom miljöpåverkan, socialt ansvar och företagsstyrning. Samla in data från interna och externa källor, vilket säkerställer noggrannhet, fullständighet och konsekvens.

 • ESG-riskbedömning och riskreducering: Identifiera och bedöm ESG-risker som kan påverka er organisations hållbarhetsmål och rykte. EIT möjliggör omfattande riskbedömning, hjälper till att prioritera risker och utvecklar strategier för riskreducering. Implementera proaktiva åtgärder för att minimera miljöpåverkan, hantera sociala frågor och förbättra styrningspraktiker.

 • Efterlevnad och Rapportering: Förenkla efterlevnaden av ESG-förordningar, standarder och ramverk med EIT. Håll er uppdaterade om föränderliga krav och automatisera övervakning av efterlevnad. Generera exakta och omfattande rapporter som visar er organisations engagemang för ESG-principer. Säkerställ transparens, ansvarighet och regulatorisk efterlevnad.

 • Engagemang och samarbete med intressenter: EIT underlättar effektivt engagemang och samarbete kring ESG-initiativ. Engagera er med interna och externa intressenter, inklusive anställda, investerare, kunder och samarbetspartners. Främja öppen kommunikation, dela information och samla in feedback för att driva kontinuerlig förbättring och anpassning till intressenters förväntningar.

Automatisera ESG-processer

 • Övervakning av ESG-prestanda: Övervaka och spåra nyckeltal (KPI:er) relaterade till ESG-mål och målsättningar med EIT:s rapporterings- och analyskapabiliteter. Automatisera mätningen av hållbarhetsmetrik, såsom energiförbrukning, koldioxidutsläpp, mångfald och inkludering och etiska affärspraktiker. Få realtidsinsikter i er organisations ESG-prestanda och identifiera områden för förbättring.

 • Automatisering av uppgifter och arbetsflöden: Automatisera ESG-relaterade uppgifter, arbetsflöden och processer för att säkerställa effektivitet och konsekvens. EIT möjliggör automatisering av återkommande aktiviteter, såsom datainsamling, rapportering och bedömningar av efterlevnad. Minska manuell ansträngning, förbättra noggrannhet och frigör värdefulla resurser för att fokusera på strategiska initiativ.

 • ESG-revisioner och bedömningar: EIT underlättar ESG-revisioner och bedömningar och förenklar processen att utvärdera er organisations efterlevnad av ESG-principer. Automatisera revisionsplanering, dokumentation och uppföljningsåtgärder. Spåra revisionsresultat och implementera korrigerande åtgärder för att kontinuerligt förbättra er ESG-prestanda.

 • Kontinuerlig förbättring och innovation: Främja en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation inom era ESG-initiativ. EIT tillhandahåller verktyg för att fånga och implementera idéer, förslag och bästa praxis relaterade till hållbarhet, socialt ansvar och styrning. Driv innovation, utnyttja teknologi och förbli i framkant av ESG-praxis.

 • Skalbarhet och integration: EIT är utformad för att skalas och anpassas till det föränderliga ESG-landskapet. Integrera sömlöst med befintliga ESG-ramverk, datakällor och system för hållbarhetsstyrning. Anpassa systemet för att stämma överens med era specifika ESG-processer, vilket säkerställer en skräddarsydd och flexibel strategi för hållbarhetsstyrning.


Upplev kraften i automatiserade ESG-processer med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäcka hur vår lösning kan förenkla era ESG-insatser, förbättra hållbarhetsprestanda och skapa långsiktigt värde för er organisation och intressenter. Stärk er organisation med EIT och gör ESG till en strategisk fördel.

kontinuitet

Ständig förändring - ständig beredskap

I dagens dynamiska affärsmiljö är det avgörande för organisationer att upprätthålla oavbrutna verksamheter för att blomstra. På Acrea förstår vi vikten av kontinuitet i affärsverksamheten och har utvecklat EIT för att hjälpa organisationer som er att effektivt säkerställa kontinuitet inför olika störningar.

Förenkla insatser för affärskontinuitet

 • Riskbedömning och riskhantering: EIT möjliggör en omfattande riskbedömning och riskhantering för att identifiera potentiella hot och sårbarheter som kan påverka affärskontinuiteten. Utvärdera risker inom flera dimensioner, inklusive operativa, teknologiska och miljömässiga faktorer. Utveckla strategier för riskhantering och etablera proaktiva åtgärder för att minimera störningarnas inverkan.

 • Analys av affärspåverkan: En grundlig analys av affärspåverkan är avgörande för planering av verksamhetskontinuitet. EIT tillhandahåller de nödvändiga verktygen och ramverken för att bedöma de potentiella konsekvenserna av störningar på olika affärsfunktioner och processer. Förstå beroenden, prioritera kritiska aktiviteter och utveckla kontinuitetsplaner för att säkerställa snabb återhämtning och fortsatt verksamhet.

 • Utveckling av kontinuitetsplaner: Skräddarsy planer baserat på er organisations unika krav och branschspecifika regler. Definiera klara roller och ansvarsområden, etablera kommunikationsprotokoll och skissa på återhämtningsprocedurer. Förenkla samarbete kring planer, dokumentation och versionshantering för sömlös genomförande i kristider.

 • Incidenthantering och respons: EIT underlättar effektiv incidenthantering och respons. Ni kan snabbt fånga och rapportera incidenter, initiera responser och tilldela uppgifter till angivna intressenter. Spåra incidenters lösningsframsteg, behåll en revisionslogg över vidtagna åtgärder och kommunicera effektivt för att minimera driftsstopp och påskynda återhämtning.

 • Testning och övning: Regelbunden testning och övning av verksamhetskontinuitetsplaner är nödvändiga för att validera deras effektivitet. EIT tillhandahåller verktyg för att genomföra simulerade scenarier, utvärdera responser och identifiera förbättringsområden. Förstärk planernas motståndskraft och säkerställ er organisations beredskap inför oväntade störningar.

Reducerar risker och säkerställer motståndskraft

 • Dokumentation och efterlevnad: EIT hjälper organisationer att upprätthålla korrekt dokumentation och att följa branschregler och standarder relaterade till affärskontinuitet. Centralisera era planer, policys och procedurer för affärskontinuitet. Håll er uppdaterade om regeländringar och säkerställ löpande efterlevnad genom tidiga uppdateringar och notifikationer.

 • Real-tidsövervakning och rapportering: Få realtidsöverblick över statusen på era insatser för affärskontinuitet med EIT:s övervaknings- och rapporteringsfunktioner. Spåra nyckelindikatorer, övervaka planernas framsteg och få proaktiva larm om kritiska incidenter. Dra nytta av datadrivna insikter för att fatta välgrundade beslut och kontinuerligt förbättra era strategier för verksamhetskontinuitet.

 • Samarbete mellan intressenter: Effektivt samarbete mellan intressenter är avgörande för framgångsrik verksamhetskontinuitet. EIT möjliggör sömlös kommunikation och samarbete, vilket låter team arbeta tillsammans oavsett deras fysiska platser. Underlätta informationsutbyte, förenkla koordinering och säkerställ en samordnad respons i kristider.

 • Skalbarhet och flexibilitet: EIT är utformad för att anpassa sig till er organisations växande behov. Oavsett om ni verkar på en enda plats eller har en global närvaro, kan vår lösning skalas därefter. Anpassa EIT för att stämma överens med era specifika affärsprocesser och kontinuitetskrav, och säkerställ en skräddarsydd och flexibel strategi.

 • Utbildning och medvetenhet: Förstärk medarbetarnas beredskap och medvetenhet genom EIT:s utbildnings- och informationsresurser. Ge medarbetarna den kunskap och de färdigheter som behövs för att effektivt kunna hantera störande händelser. Leverera riktade utbildningsmoduler, genomför övningar och utvärdera beredskap för att främja en kultur av motståndskraft i hela er organisation.


Säkerställ kontinuiteten i dina affärsverksamheter inför oförutsedda händelser. Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT kan effektivisera era insatser för affärskontinuitet, minimera risker och hjälpa din organisation att blomstra i en ständigt föränderlig miljö.

GDPR

Nu är GDPR (2016/679) enkel att efterleva

Är du orolig för komplexiteten och utmaningarna kring efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)? Sök inte längre! Vårt banbrytande system för styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) är här för att revolutionera din organisations tillvägagångssätt för GDPR-efterlevnad.

På Acrea förstår vi vikten av att skydda personuppgifter och säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga dataskyddsregler. Vårt GRC-system är noggrant utformat för att förenkla efterlevnadsprocessen och bemyndigar din organisation att smidigt navigera genom GDPR:s komplexitet.

Nyckelfunktioner och Fördelar

 • Omfattande datamappning: Vårt GRC-system tillhandahåller intuitiv och robust funktionalitet för datamappning, vilket gör att du kan visualisera och hantera personuppgifter i hela er organisation. Med en klar förståelse för ert datalandskap kan ni identifiera potentiella efterlevnadsgap och vidta proaktiva åtgärder för att rätta till dem.

 • Policyhantering: Förenkla era GDPR-efterlevnadsinsatser med vår centraliserade modul för policyhantering. Skapa, distribuera och övervaka enkelt sekretesspolicyer, samtyckesformulär och databehandlingsavtal. Håll er uppdaterade med policyändringar och säkerställ konsekvent verkställighet i hela er organisation.

 • Riskbedömning och riskhantering: Bedömning och hantering av risker är en kritisk aspekt av GDPR-efterlevnad. Vårt GRC-system underlättar robusta riskbedömningar, identifierar potentiella sårbarheter och hjälper er att implementera effektiva riskhanteringsstrategier. Var steget före potentiella dataintrång och minimera er organisations exponering för risker.

 • Incidentrespons och rapportering: I det olyckliga fallet av ett dataintrång eller incident ger EIT er verktygen för att snabbt och effektiv hantering. Registrera och spåra incidenter, generera omfattande incidentrapporter och säkerställ tidiga meddelanden till de relevanta myndigheterna och berörda individer, som krävs av GDPR.

 • Löpande övervakning av efterlevnad: GDPR-efterlevnad är inte en engångsaktivitet utan en löpande åtagande. Vårt GRC-system tillhandahåller realtidsövervakning och rapporteringsfunktioner, vilket gör att ni kan spåra efterlevnadsstatus, identifiera framväxande risker och generera efterlevnadsrapporter smidigt. Behåll kontrollen och visa ert åtagande för dataskydd.

 • Förenklade revisioner: Förbered er för regulatoriska revisioner med självförtroende med vår GRC-systems modul för revisionshantering. Centralisera er revisionsdokumentation, spåra revisionsresultat och svara effektivt på revisionsförfrågningar. Förenkla hela revisionsprocessen, och spara tid och resurser.

 • Användarvänligt gränssnitt: Vårt GRC-system har ett användarvänligt gränssnitt, vilket säkerställer enkel adoption och navigering för användare i hela er organisation. Minimera utbildningskrav och maximera effektivitet när ni antar en mer strömlinjeformad strategi för GDPR-efterlevnad.


Låt inte GDPR-efterlevnad hålla dig vaken om natten. Med vårt GRC-system kan ni uppnå och upprätthålla efterlevnad smidigt, samtidigt som ni fokuserar på era kärnverksamhetsmål. Bemyndiga er organisation att skydda personuppgifter, öka kundförtroendet och undvika kostsamma påföljder.

Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäcka hur vårt GRC-system kan transformera ert tillvägagångssätt för GDPR-efterlevnad. Tillsammans bygger vi en stark grund för dataskydd och regulatorisk efterlevnad i er organisation!

visselblåsning

Aktivera visselblåsningstöd som följer EU:s direktiv (2019/1937)

Efterlevnad av Europeiska Unionens (EU) visselblåsardirektiv (2019/1937) är av yttersta vikt för organisationer som verkar inom EU. På Acrea förstår vi komplexiteten och utmaningarna med att säkerställa efterlevnad av detta direktiv. Därför har vi utvecklat EIT, som är utformat för att hjälpa organisationer att uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv.

Effektivisera efterlevnad av visselblåsarregler

 • Visselblåsarrapporteringssystem: EIT tillhandahåller en robust plattform för att inrätta och hantera visselblåsarrapporteringssystem i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv. Förenkla processen att ta emot och hantera visselblåsarrapporter, med säkerhet för konfidentialitet, anonymitet och säker datahantering. Lätt att integrera med ert intranät eller andra system.

 • Konfidentialitet och dataskydd: Konfidentialitet och dataskydd är nyckelaspekter av EU:s visselblåsardirektiv. EIT inkluderar stränga säkerhetsåtgärder för att skydda känslig visselblåsarinformation. Se till att följa dataskyddsförordningar och inge förtroende hos visselblåsare att deras identiteter och information är skyddade.

 • Hantering av visselblåsarfall: Hantera effektivt visselblåsarfall med EIT:s omfattande kapabiliteter för ärendehantering. Spåra och dokumentera ärendedetaljer, framsteg och resultat i en centraliserad och säker miljö. Effektivisera samarbete kring ärenden, tilldela uppgifter och behåll en revisionsslinga för ansvar och transparens.

 • Dokumentation och efterlevnadsjournal: EIT möjliggör för organisationer att upprätthålla korrekt och omfattande dokumentation som krävs för efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv. Lagra och hantera register över visselblåsarrapporter, utredningar och vidtagna åtgärder, vilket underlättar enkel åtkomst och beredskap för revision.

 • Rapportering och analys: Generera detaljerade rapporter och analyser om visselblåsaraktiviteter och trender med hjälp av EIT. Få insikter om volymen, arten och lösningen av visselblåsarfall. Använd dessa insikter för att identifiera förbättringsområden, bedöma effektiviteten i ditt efterlevnadsprogram och fatta datadrivna beslut.

Stärk visselblåsare och minska risker

 • Anonym rapportering: EIT underlättar anonym rapportering, vilket gör att visselblåsare kan lämna rapporter utan att avslöja sin identitet. Uppmuntra till en kultur av transparens och ansvar genom att erbjuda en säker och konfidentiell kanal för anställda, intressenter och tredje parter att rapportera bekymmer.

 • Skydd av visselblåsare: EIT hjälper organisationer att efterleva skyddsbestämmelserna för visselblåsare i EU:s visselblåsardirektiv. Inför åtgärder för att förhindra repressalier mot visselblåsare, säkerställa att deras rättigheter skyddas och främja en miljö där individer känner sig trygga att rapportera felaktigheter.

 • Riskbedömning och minimering: EIT innehåller funktioner för riskbedömning för att identifiera och minska potentiella risker kopplade till visselblåsning. Bedöm påverkan och sannolikheten för risker relaterade till repressalier, skada på ryktet eller juridisk icke-efterlevnad. Utveckla strategier för riskminimering och förbättra organisationens integritet och efterlevnadspraxis.

 • Notifieringar och påminnelser om efterlevnad: Håll dig informerad och aktuell med efterlevnadskrav genom EIT:s funktion för notifieringar och påminnelser. Ta emot larm om viktiga datum, rapporteringsskyldigheter och åtgärder som krävs för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv.

 • Integration och skalbarhet: EIT är utformat för sömlös integration med din befintliga efterlevnadsinfrastruktur. Lätt att integrera med intranät, verktyg för ärendehantering och andra relevanta plattformar. Skala lösningen för att möta din organisations växande behov och anpassa dig till framtida regeländringar.


Säkerställ efterlevnad av EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) och bemyndiga visselblåsare att rapportera oegentligheter med självförtroende. Kontakta oss idag för att boka en personlig demonstration och upptäck hur EIT kan effektivisera era insatser för visselblåsarefterlevnad, minska risker och främja en kultur av integritet och transparens inom er organisation. Lita på EIT för att stödja er resa mot efterlevnad och skydda visselblåsares rättigheter.

incidenter, ärenden & arbetsflöden

Konfigurera enkelt era ärendetyper

Effektiv hantering av incidenter, ärenden och arbetsflöden är avgörande för organisationer för att upprätthålla efterlevnad, minimera risker och driva operativ excellens. Vi har utvecklat EIT för att hjälpa organisationer som er att samla in, registrera, lösa och automatisera rapportering, lösning och uppföljningsprocesser för incidenter, ärenden och arbetsflöden.

Effektivisera hantering av incidenter och ärenden

 • Registrering av incidenter och ärenden: EIT erbjuder en centraliserad plattform för att samla in och registrera incidenter och ärenden inom er organisation. Effektivisera rapporteringsprocessen och säkerställ exakt och konsekvent datainsamling. Fånga viktiga detaljer, som typer av incidenter, allvarlighetsgrader, tidsstämplar och inblandade intressenter, för att skapa en robust grund för effektiv problemlösning. Enkelt att integrera med ert intranät eller andra system.

 • Automatisering av arbetsflöden: Automatisera arbetsflödesprocesserna som är associerade med hantering av incidenter och ärenden. EIT gör det möjligt att definiera och konfigurera anpassade arbetsflöden som passar er organisations unika behov. Tilldela uppgifter, fastställ prioriteringar och inrätta eskaleringsprotokoll för att säkerställa snabb och effektiv lösning. Spara tid och minska manuell ansträngning med automatiserade meddelanden och påminnelser.

 • Samarbete och kommunikation: Underlätta sömlöst samarbete och kommunikation mellan inblandade intressenter i incident- och ärendelösning. EIT möjliggör delning av information i realtid, och säkerställer att rätt personer har tillgång till relevant data. Förbättra transparens och ansvarsskyldighet genom säkra meddelanden, fildelning och kommentarstrådar, vilket möjliggör effektivt samarbete över team och avdelningar.

 • Uppföljning och revisionsmöjlighet: EIT möjliggör transparent och reviderbar uppföljning av incidenter och fall. Upprätthåll en detaljerad förteckning över vidtagna åtgärder, framsteg och implementerade beslut genom hela livscykeln för varje incident eller ärende. Etablera en revisionsbana för efterlevnad och regulatoriska krav, och demonstrera ansvar och noggrannhet.

Automatisera rapportering och uppföljning

 • Automatisering av rapportering: EIT automatiserar rapporteringsprocessen och eliminerar behovet av manuell sammanställning av data och generering av rapporter. Skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler för att visualisera nyckeltal, trender och prestationsindikatorer relaterade till incidenter, fall och arbetsflöden. Få handlingskraftiga insikter och fatta datadrivna beslut för att förbättra operativ effektivitet.

 • Automatisering av uppföljning: Se till att uppföljningsåtgärder spåras och hanteras systematiskt. EIT möjliggör automatiserade påminnelser och aviseringar för utestående uppgifter, tidsfrister och nödvändiga åtgärder. Håll koll på uppföljningsaktiviteter och minimera förseningar och potentiella risker förknippade med olösta incidenter eller ärenden.

 • Analys och kontinuerlig förbättring: Utnyttja EIT:s analysfunktioner för att få insikter från incident- och ärendedata. Identifiera mönster, trender och återkommande problem för att driva initiativ för kontinuerlig förbättring. Ta proaktivt itu med grundorsaker, implementera förebyggande åtgärder och optimera arbetsflöden för att förbättra den övergripande organisationsprestandan.

 • Regulatorisk efterlevnad: EIT säkerställer efterlevnad av branschspecifika regelverk, standarder och bästa praxis relaterade till hantering av incidenter och ärenden. Håll dig uppdaterad med föränderliga krav på efterlevnad och automatisera processer för rapportering av efterlevnad. Visa ert engagemang för efterlevnad och minimera risken för sanktioner vid bristande efterlevnad.

 • Skalbarhet och integration: EIT är utformat för att skalas med er organisations tillväxt och anpassas till föränderliga behov. Integrera sömlöst med befintliga system, som till exempel ärendehanteringssystem, system för kundrelationshantering (CRM) eller system för affärsresursplanering (ERP). Anpassa systemet för att passa med era specifika processer för hantering av incidenter och ärenden.


Upplev effektiviserad hantering av incidenter och ärenden med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäck hur vår lösning kan automatisera rapportering, lösning och uppföljningsprocesser, förbättra operativ effektivitet och säkerställa efterlevnad inom er organisation. Hjälp era team att driva organisatorisk framgång med EIT.

new product approval-processer

Säkerställ nya produkter och tjänster 

Att effektivt föra nya produkter till marknaden är en kritisk faktor för att förbli konkurrenskraftig och driva verksamhetstillväxt. På Acrea förstår vi komplexiteten i processer för godkännande av nya produkter och tjänster och har utvecklat EIT, särskilt utformad för att hjälpa organisationer att arbeta med och automatisera dessa processer, vilket gör att ni kan få era produkter ochy tjänster till marknaden snabbare.

Effektivisera processer för godkännande av nya produkter

 • Automatisering av arbetsflöden: EIT gör det möjligt för er att automatisera och effektivisera arbetsflödet från början till slut för processer för godkännande av nya produkter. Definiera anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda för er organisations specifika behov, inklusive granskning och godkännande, dokumenthantering och samarbete mellan intressenter. Säkerställ konsekvent och effektiv genomförande av godkännandeprocessen, vilket minskar manuell ansträngning och ökar produktiviteten.

 • Dokumenthantering: Centralisera och hantera alla dokument relaterade till nya produkter på en säker plats. EIT gör det möjligt för dig att lagra, spåra och versionera kritiska dokument, såsom produktspecifikationer, testrapporter, certifikat för efterlevnad och marknadsföringsmaterial. Åtkomlig och aktuell dokumentation säkerställer transparens, spårbarhet och efterlevnad genom hela produktgodkännandets livscykel.

 • Regulatorisk efterlevnad: Säkerställ efterlevnad med gällande regulatoriska krav för godkännanden av nya produkter. EIT hjälper till med att övervaka och hantera regulatoriska skyldigheter, automatiserar kontroller för efterlevnad och upprätthåller dokumentation för efterlevnad. Håll dig informerad om föränderliga regler och effektivisera processen för att demonstrera efterlevnad, vilket sparar tid och resurser.

 • Riskbedömning och riskhantering: Identifiera och bedöm risker förknippade med lanseringar av nya produkter. EIT möjliggör omfattande riskbedömning, vilket låter dig utvärdera potentiella risker och deras inverkan på produkten, varumärkesrykte och kundnöjdhet. Implementera strategier och kontroller för att mildra risker och säkerställa produktsäkerhet, kvalitet och efterlevnad.

 • Samarbete och kommunikation: Förbättra samarbetet och kommunikationen mellan tvärfunktionella team involverade i godkännande av nya produkter. EIT underlättar sömlös kommunikation, vilket gör det möjligt för intressenter att dela information, ge feedback och följa framsteg i realtid. Främja transparens, ansvarsskyldighet och effektivt beslutsfattande för att påskynda godkännandeprocessen.

Fördelar med automatisering

 • Snabbare godkännandecykler: EIT automatiserar tidskrävande manuella uppgifter, vilket minskar tiden för godkännandecykler. Effektivisera gransknings- och godkännandeprocessen genom att eliminera flaskhalsar och säkerställa snabbt beslutsfattande. Korta ner tiden till marknaden för nya produkter, skaffa er en konkurrensfördel och maximera intäktspotentialen.

 • Datadrivna insikter: Utnyttja kraften i data med EIT:s analysfunktioner. Samla in och analysera data relaterat till godkännande av nya produkter, vilket gör det möjligt för er att identifiera processens flaskhalsar, spåra prestationsmått och göra datadrivna förbättringar. Få värdefulla insikter för att optimera framtida produktlanseringar och förbättra den övergripande affärsprestandan.

 • Anpassning av arbetsflöden: Anpassa arbetsflöden baserat på er organisations unika krav och godkännandeprocesser. EIT ger flexibilitet att anpassa systemet efter era befintliga arbetsflöden och godkännandehierarkier. Se till att systemet smidigt integreras med er organisationsstruktur och förbättrar effektiviteten utan att störa etablerade processer.

 • Revisionshistorik och rapportering av efterlevnad: Upprätthåll en omfattande revisionshistorik för alla aktiviteter och beslut genom hela processen för godkännande av nya produkter. EIT genererar rapporter för efterlevnad, vilket visar att ni följer interna policyer, branschstandarder och regulatoriska krav. Demonstrera transparens, efterlevnad och noggrannhet för interna och externa intressenter.


Upplev kraften i automatiserade processer för godkännande av nya produkter med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäck hur vår lösning kan effektivisera er produktlanseringsprocess, förbättra efterlevnad och driva innovation.

IT-styrning och tillgångshantering

IT och verksamhet på ett ställe

Effektiv IT-styrning och tillgångshantering är vitala komponenter i en framgångsrik organisations digitala strategi. EIT bemyndigar verksamheter att effektivt arbeta med IT-styrning och strömlinjeforma processer för tillgångshantering, vilket säkerställer optimal prestanda och efterlevnad.

 • Omfattande ramverk för IT-styrning: EIT erbjuder ett omfattande ramverk för IT-styrning som hjälper organisationer att anpassa IT-strategier med affärsmål. Med anpassningsbara policys, procedurer och kontroller kan ni säkerställa regulatorisk efterlevnad, mildra risker och bibehålla dataintegritet i hela er IT-miljö.

 • Centraliserad tillgångshantering: Hantera och spåra effektivt er organisations IT-tillgångar med EIT. Få full insyn i hårdvara, mjukvara och digitala tillgångar, inklusive licensdetaljer, underhållsscheman och användningsmönster. Maximera tillgångsanvändning, minimera onödiga kostnader och fatta välgrundade beslut angående hantering av tillgångars livscykel.

 • Riskbedömning och riskreducering: Identifiera och åtgärda potentiella IT-risker innan de eskalerar till större problem. Vårt GRC-system möjliggör för er att genomföra omfattande riskbedömningar, implementera kontroller och spåra riskreduceringsinsatser. Genom att proaktivt hantera risker kan ni skydda er IT-infrastruktur, skydda känslig data och säkerställa verksamhetens kontinuitet.

 • Strömlinjeformad ändringshantering: Hantera IT-ändringar effektivt och minimera störningar i er verksamhet. EIT erbjuder robusta kapabiliteter för ändringshantering, vilket gör det möjligt att spåra och godkänna ändringar, utföra effektanalyser och upprätthålla en revisionslogg.

 • Leverantörsstyrning och efterlevnad: Hantera effektivt dina leverantörsrelationer och säkerställ efterlevnad av kontraktsmässiga förpliktelser. EIT möjliggör för er att spåra leverantörsprestanda, övervaka servicenivåavtal (SLA) och bibehålla en centraliserad databas för leverantörskontrakt och avtal.

 • Realtidsövervakning och rapportering: Få realtidsinsikter i er IT-styrning och tillgångshantering med vår intuitiva instrumentpanel och rapporteringsfunktioner. Övervaka nyckelprestandaindikatorer, spåra efterlevnadsstatus och generera anpassade rapporter för att stödja beslutsfattande.

 • Integration och skalbarhet: EIT integreras sömlöst med befintliga IT-system, vilket gör det möjligt att utnyttja era nuvarande teknologiska investeringar. Oavsett om ni har infrastruktur på plats, molnbaserade lösningar eller en hybridmiljö, anpassar sig EIT till ert IT-ekosystem.

Lås upp den fulla potentialen av IT-styrning och tillgångshantering med vårt banbrytande GRC-system. Förbättra efterlevnad, mildra risker och optimera värdet av era IT-investeringar. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan hjälpa er organisations digitala framgång.

Projekt

Leverans i varje projekt

Hos Acrea förstår vi att utmärkt styrning är hörnstenen i framgångsrika projekt. Det är därför vi har utvecklat EIT för att hjälpa organisationer att uppnå oöverträffade styrningsstandarder i alla typer av projekt.

 • Strömlinjeformade processer för projektstyrning: EIT revolutionerar projektstyrning genom att erbjuda en omfattande uppsättning verktyg och funktioner för att strömlinjeforma processer. Från projektinitiering till genomförande och avslutning säkerställer vårt system sömlös styrning i varje skede.

 • Förbättrad efterlevnad och riskhantering: Med EIT kan organisationer enkelt navigera genom komplexa regulatoriska landskap och effektivt mildra risker. Våra robusta efterlevnadsramar och riskbedömningsverktyg bemyndigar projektteam att proaktivt identifiera, bedöma och åtgärda potentiella risker, vilket säkerställer projektframgång och intressentförtroende.

 • Realtidsövervakning och rapportering: Övervaka projektets prestanda i realtid med EIT:s intuitiva instrumentpanel, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut och vidta snabba åtgärder. Generera anpassningsbara rapporter som ger klara insikter i projektstatus, efterlevnadsanpassning och riskexponering, vilket underlättar transparens och ansvarsskyldighet.

 • Effektiv resursallokering och samarbete: EIT optimerar resursallokering och främjar samarbete bland projektteam. Med centraliserad åtkomst till projektinformation kan intressenter effektivt allokera resurser, spåra framsteg och samarbeta kring kritiska uppgifter, vilket främjar effektivitet och synergi.

 • Datadrivet beslutsfattande: Utnyttja kraften i datadriven styrning med våra avancerade analyskapabiliteter. Dra nytta av omfattande projektdatabaser och insiktsfulla metriska data för att fatta välgrundade beslut, identifiera förbättringsmöjligheter och kontinuerligt förbättra projektets prestanda.

 • Sömlös integration och skalbarhet: EIT integreras sömlöst med befintliga datakällor och system, vilket säkerställer en smidig implementeringsprocess. Oavsett om ni hanterar ett enda projekt eller flera initiativ växer vår skalbara lösning med er organisations behov.


Lås upp den fulla potentialen av utmärkt styrning i alla era projekt med EIT. Bemyndiga era team att uppnå optimala projektresultat, mildra risker och säkerställa efterlevnad med lätthet. Kontakta oss idag och upptäck hur EIT kan transformera era rutiner för projektstyrning.

internkontroll och audit

Kontrollera mer - spendera mindre

Effektiva och verkningsfulla revisions- och internkontrollprocesser är viktiga för att säkerställa organisatorisk integritet, riskhantering och efterlevnad. Hos Acrea förstår vi de utmaningar organisationer står inför när det gäller att hantera dessa processer. Det är därför vi har utvecklat EIT för att hjälpa organisationer att arbeta med och automatisera revisions-/internkontrollprocesser, vilket förbättrar effektivitet, noggrannhet och efterlevnad.

Strömlinjeforma Revisions-/Internkontrollprocesser

 • Centraliserade kontrollramverk: EIT tillhandahåller en centraliserad plattform för att hantera organisationens kontrollramverk. Definiera, dokumentera och upprätthålla en omfattande uppsättning kontroller i linje med branschstandarder och regulatoriska krav. Enkelt åtkomst och uppdatering av kontrollinformation, vilket säkerställer konsekvens och noggrannhet i hela organisationen.

 • Revisionsplanering och schemaläggning: Förenkla revisionsplaneringsprocessen med EIT:s intuitiva funktioner. Strömlinjeforma skapandet av revisionsplaner, definiera mål och tilldela resurser. Automatisera schemaläggningen av revisioner baserat på fördefinierade tidslinjer eller riskbaserade prioriteringar. Säkerställ en systematisk och proaktiv inställning till revisioner, vilket sparar tid och resurser.

 • Revisionsgenomförande och dokumentation: Genomför revisioner effektivt med EIT:s integrerade verktyg. Digitalisera revisionsprocessen, vilket möjliggör för revisorer att genomföra bedömningar, fånga upp fynd och dokumentera bevis elektroniskt. Strömlinjeforma insamling av data, analys och rapportering, och säkerställ omfattande dokumentation av revisionsaktiviteter.

 • Kontrolltestning och övervakning: Automatisera kontrolltestning och övervakningsaktiviteter med EIT. Etablera program för kontrolltestning, tilldela ansvar och definiera testfrekvenser. Strömlinjeforma kontrollgenomförande och datainsamling, vilket minimerar manuell ansträngning och förbättrar datanoggrannhet. Motta realtidsvarningar för kontrollfel, vilket möjliggör proaktiv åtgärdshantering.

 • Hantering av problem och lösningar: EIT underlättar effektiv hantering och åtgärder av problem. Fånga och spåra revisionsfynd, kontrollbrister och icke-efterlevnadshändelser. Tilldela ansvar för korrigerande åtgärder, sätta deadlines och övervaka framsteg. Automatisera notifikationer och påminnelser, vilket säkerställer snabb lösning av problem.

Fördelar med Automation

 • Ökad effektivitet: Automatisera manuella uppgifter och arbetsflöden associerade med revisions-/internkontrollprocesser. EIT eliminerar behovet av tidskrävande manuell datainmatning, dokumenthantering och rapportering. Frigör värdefulla resurser att fokusera på högre värdeaktiviteter, såsom dataanalys, riskreducering och förbättringar av processer.

 • Förbättrad noggrannhet och konsekvens: Minimera risken för mänskliga fel och säkerställ datanoggrannhet och konsekvens genom hela revisions-/internkontrollprocesserna. EIT standardiserar datainsamling, dokumentation och rapportering, vilket minskar inkonsekvenser och förbättrar tillförlitligheten av revisionsfynd och kontrollbedömningar.

 • Realtidsrapportering och analys: Få realtidsinsikter i er landskap för revision/internkontroll med EIT:s rapporterings- och analysfunktioner. Generera dynamiska rapporter och instrumentbrädor för att övervaka nyckelprestationsindikatorer, revisionsstatus, kontrolleffektivitet och problemåtgärder. Få användbara insikter för välgrundade beslut.

 • Regulatorisk efterlevnad: Förbli efterlevnadsanpassad med regulatoriska krav och branschstandarder. EIT hjälper er att upprätthålla ett uppdaterat kontrollramverk som anpassar sig till föränderliga regler. Automatisera efterlevnadsbedömningar, spåra kontrolleffektivitet och generera efterlevnadsrapporter för att påvisa efterlevnad och mildra efterlevnadsrelaterade risker.


Upplev kraften i strömlinjeformade och automatiserade revisions-/internkontrollprocesser med EIT. Kontakta oss idag för att boka en personlig demo och upptäck hur EIT kan transformera er organisations tillvägagångssätt i revisioner och interna kontroller. Bemyndiga din organisation med vår lösning och optimera er revisionseffektivitet, stärk interna kontroller och uppnå efterlevnad med lätthet.

enkäter och undersökningar

Samla enkelt in beslutsdata

Effektiva enkäter och frågeformulär spelar en viktig roll i att samla värdefulla insikter, bedöma risker och säkerställa efterlevnad inom organisationer. EIT hjälper företag att strömlinjeforma och automatisera enkät- och frågeformulärsprocesser, vilket möjliggör datadrivet beslutsfattande och kontinuerlig förbättring.

 • Sömlös enkätdesign och distribution: EIT erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att designa enkäter och frågeformulär. Med ett brett utbud av frågetyper och anpassningsbara mallar kan ni skapa engagerande och relevanta enkäter skräddarsydda för era  behov. Distribuera enkelt enkäter till era målgrupper via e-post, intranät eller andra föredragna kanaler.

 • Automatiserad datainsamling och analys: Att samla in och analysera enkätdata kan vara tidskrävande och benäget för felhantering. EIT automatiserar datainsamlingsprocessen, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning. Svar fångas upp på ett säkert sätt och lagras centralt för enkel åtkomst och analys. Dra nytta av avancerade analysverktyg för att hämta meningsfulla insikter och identifiera trender inom era enkätdata.

 • Realtidsrapportering och instrumentpaneler: Få realtidsöverblick över enkätresultat med EIT:s intuitiva rapporterings- och instrumentpanelsfunktioner. Generera omfattande rapporter, visualisera data genom interaktiva diagram och grafer, och spåra nyckelprestationsindikatorer. Övervaka svarsfrekvenser, identifiera förbättringsområden och fatta välgrundade beslut baserade på aktuella insikter.

 • Förstärkt samarbete och hantering av återkoppling: Hantera feedback och samarbete med intressenter effektivt genom hela enkätprocessen. EIT möjliggör sömlöst samarbete, vilket gör det möjligt för flera användare att bidra och granska enkäter. Behåll en revisionslogg av kommentarer, revideringar och godkännanden för att säkerställa transparens och ansvarighet.

 • Efterlevnad och säkerhet: Att upprätthålla efterlevnad och dataskydd är viktigt när man arbetar med känslig enkätdata. EIT säkerställer efterlevnad med integritetslagstiftning och branschstandarder. Skydda respondenternas konfidentialitet, verkställ åtkomstkontroller och lagra enkätdata på ett säkert sätt. Var trygg med att din data skyddas och hanteras i enlighet med bästa praxis.

 • Integration med befintliga System: EIT integreras sömlöst med dina befintliga system, som CRM, HRIS eller projektledningsverktyg. Denna integration möjliggör ett sömlöst dataflöde och strömlinjeformar enkätadministrationen. Eliminera manuella dataöverföringar, förbättra datanoggrannheten och dra full nytta av ditt befintliga teknologiekosystem.

Strömlinjeforma dina enkät- och frågeformulärsprocesser med vår banbrytande GRC-system. Samla värdefulla insikter, driva kontinuerlig förbättring och fatta datadrivna beslut med självförtroende. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan revolutionera era enkät- och frågeformulärsprocesser.

tjänsteportaler

Koordinera era tjänsteportaler 

Serviceportaler har blivit viktiga för organisationer för att strömlinjeforma interna processer. EIT integreras sömlöst med serviceportaler och hjälper verskamheter att optimera serviceleverans, förbättra samarbete och driva operationell effektivitet.

 • Effektiv hantering av serviceförfrågningar: EIT gör det möjligt för organisationer att effektivt hantera serviceförfrågningar via serviceportaler. Med ett användarvänligt gränssnitt kan kunder och anställda enkelt skicka in och följa serviceförfrågningar, vilket säkerställer snabb och transparent lösning. Strömlinjeforma ditt arbetsflöde för serviceförfrågningar och leverera snabba lösningar till kunder.

 • Förbättrade självbetjäningsmöjligheter: Ge dina kunder självbetjäningsalternativ genom EIT:s integration med serviceportaler. Minska supportkostnader, förbättra kundnöjdheten och möjliggör 24/7 tillgänglighet av självbetjäningsresurser.

 • Strömlinjeformat samarbete och kommunikation: Effektivt samarbete och kommunikation är avgörande för att leverera exceptionella serviceupplevelser. EIT underlättar sömlöst samarbete mellan användare och avdelningar via integrerade serviceportaler. Främja realtidskommunikation, tilldela uppgifter och spåra framsteg för att säkerställa effektiv serviceleverans.

 • Automatiserad ärendehantering och eskalering: Säkerställ effektiv ärendehantering och problemlösning med EIT:s automatiserade ärendehantering och eskaleringsfunktioner. Fånga och prioritera serviceförfrågningar, tilldela dem till lämpliga team och ställ in automatiserade eskaleringsregler för snabb lösning. Förbättra responstider och kundnöjdhet med strömlinjeformad ärendehantering.

 • Realtidsanalys och rapportering: Fatta datadrivna beslut med EIT:s realtidsanalys och rapporteringsfunktioner. Få värdefulla insikter i serviceprestanda, kundnöjdhet och operationella nyckeltal. Visualisera data genom interaktiva instrumentpaneler och rapporter, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring och välgrundade beslut.

 • Säkerhet och efterlevnad: Säkerställ säkerhet och konfidentialitet av kunddata och känslig information med EIT. Vi prioriterar dataskydd och efterlevnad, genom att implementera robusta åtkomstkontroller, kryptering och säker lagring. Var trygg med att din organisations och kunders data skyddas i enlighet med branschens bästa praxis.


Frigör potentialen i era serviceportaler med EIT. Strömlinjeforma serviceleverans, användarnöjdhet och optimera operationell effektivitet. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan transformera er upplevelse av serviceportaler.

utbildning och nanoinlärning

Utbildning och nanoinlärning på ett ställe

I dagens snabbt föränderliga affärsmiljö är kontinuerligt lärande och kompetensutveckling avgörande för att organisationer ska hålla sig i framkant. EIT inkluderar en avancerad e-Utbildningsmodul. Ge er arbetskraft effektiv utbildning och nanolärande-upplevelser, vilket driver kunskapsbevarande och organisatorisk tillväxt.

 • Dynamiska e-inlärningsupplevelser: EIT:s e-Utbildningsmodul erbjuder dynamiska och engagerande lärandeupplevelser för era medarbetare (och leverantörer om ni vill). Dra nytta av multimediaelement, interaktiva bedömningar och funktioner för att skapa fängslande kurser. Fånga målgruppernas uppmärksamhet och underlätta effektiv kunskapsöverföring.

 • Flexibla nanolärandemöjligheter: Nanolärande har blivit alltmer populärt eftersom det gör det möjligt för elever att förvärva kunskap i små, lättsmälta format. Med EIT:s e-Utbildningsmodul kan du skapa och leverera mikrolärandemoduler, snabba handledningar och informationsvideor. Främja kontinuerligt lärande genom att erbjuda flexibla och lättillgängliga nanolärandemöjligheter.

 • Anpassningsbara inlärningsvägar: Skräddarsy inlärningsvägar för att möta de specifika behoven och målen för er organisation. EIT gör det möjligt att skapa personliga lärvägar för olika roller, avdelningar eller kompetensnivåer. Utforma en strukturerad läroplan som vägleder målgrupper genom de nödvändiga utbildningsmodulerna, och säkerställer konsekvent och omfattande kunskapsförvärv.

 • Spårning och uppföljning av framsteg: Spåra effektivt målgruppernas framsteg och prestanda med EIT:s e-Utbildningsmodul . Få insikt i genomförandegrad, bedömningsresultat och elevengagemang. Övervaka individuell och teamframsteg för att identifiera områden för förbättring och ge riktat stöd där det behövs.

 • Kunskapsbedömningar och certifieringar: Bedöm elevernas kunskap och säkerställ förståelse med inbyggda bedömningar och enkäter. Skapa anpassningsbara frågor, tester och utvärderingar för att mäta målgruppernas förståelse av utbildningsmaterialet. Utfärda certifikat eller märken vid framgångsrikt genomförande, vilket motiverar målgrupperna och verifierar deras prestationer.

 • Mobilanpassat och efterfrågestyrt lärande: EIT:s e-Utbildningsmodul är utformad för att vara mobilanpassad och tillgänglig på flera enheter. Aktivera lärande på språng för era anställda, och låt dem komma åt utbildningsmaterial när som helst, var som helst. Hjälp er arbetskraft med bekväma efterfrågestyrda lärandeupplevelser.

 • Integration med befintliga lärplattformar: EIT:s e-lärningsmodul integreras sömlöst med dina befintliga lärplattformar eller Learning Management Systems (LMS). Undvik störningar och utnyttja er organisations befintliga infrastruktur samtidigt som ni förbättrar lärandeupplevelsen med EIT:s funktionsrika e-Utbildningsmodul .

 • Robust analys och rapportering: Fatta datadrivna beslut med EIT:s robusta analys- och rapporteringsfunktioner. Få insikter i målgruppers prestanda, kursens effektivitet och utbildningens avkastning på investeringen (ROI). Generera omfattande rapporter och visualisera data genom interaktiva instrumentpaneler, vilket gör det möjligt att kontinuerligt optimera era utbildningsprogram.


Ta era utbildnings- och nanolärandeinitiativ till nya höjder med vår avancerade e-Utbildningsmodul . Hjälp era medarbetare, främja en kultur av kontinuerligt lärande och driv organisatorisk tillväxt. Kontakta oss idag för att upptäcka hur EIT kan transformera era utbildningsprogram.

rapporter

Överblick och detaljer alltid tillgängliga

I dagens komplexa regleringslandskap står organisationer inför ökande krav på transparent och korrekt rapportering till olika intressenter. EIT hjälper organisationer att sömlöst sammanställa omfattande rapporter. Effektivisera dina rapporteringsprocesser och tillhandahålla realtidsinsikter till tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam med våra kraftfulla rapporteringsfunktioner.

 • Effektiv rapportsammanställning: EIT förenklar processen att sammanställa rapporter för tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam. Med intuitiva gränssnitt och effektiviserade arbetsflöden kan ni effektivt samla nödvändig data och generera rapporter på en bråkdel av tiden, vilket eliminerar manuella insatser och minskar risken för fel.

 • Anpassningsbara rapportmallar: Skräddarsy dina rapporter för att möta de specifika kraven från tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam. EIT erbjuder en rad anpassningsbara rapportmallar, som gör det möjligt att presentera information på ett klart, koncist och visuellt tilltalande sätt. Anpassa layouten, datavisualiseringen och innehållet för att effektivt förmedla nyckelinsikter.

 • Realtidsdatainsikter: Få tillgång till realtidsdatainsikter för att hålla tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam informerade om organisationens prestanda. EIT integreras sömlöst med era datakällor, så att ni kan nyttja relevant data från olika system och generera aktuella rapporter. Hjälp intressenter med aktuell information för effektivt beslutsfattande och riskhantering.

 • Automatiserad rapportgenerering: Spara värdefull tid och resurser med EIT:s automatiserade rapportgenereringsfunktioner. Ställ in schemalagda rapportkörningar för att automatiskt generera rapporter vid fördefinierade intervaller. Oavsett om det är dagliga, veckovisa, månatliga eller ad-hoc-rapporter, säkerställer vårt system punktlig leverans av korrekt information, vilket håller intressenterna informerade och möjliggör proaktiv åtgärd.

 • Säker datadelning och samarbete: Dela effektivt rapporter med tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam genom våra säkra datadelnings- och samarbetsfunktioner. Behåll kontrollen över vem som kan få tillgång till rapporterna och säkerställ datasekretess. Gör det möjligt för intressenter att samarbeta, ge feedback och fatta informerade beslut baserat på delade insikter.

 • Efterlevnad och revisionsberedskap: EIT hjälper organisationer att förbli efterlevande och redo för revision genom att tillhandahålla ett centraliserat arkiv för all relevant data och dokumentation. Hämta enkelt den nödvändiga informationen för att svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter eller revisorer. Förenkla revisionsprocessen, minska efterlevnadsrisker och säkerställ transparens inom organisationen.

 • Användarvänliga instrumentpaneler och visualisering: Engagera intressenter med användarvänliga instrumentpaneler och visualiseringar som presenterar komplex data i ett smältbart format. EIT erbjuder interaktiva diagram, grafer och visuella representationer av nyckeltal och KPI:er. Omvandla rådata till meningsfulla insikter, som gör det möjligt för tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam att omedelbart förstå organisationens prestanda.

 • Konfigurerbara meddelanden och varningar: Förbli proaktiv och informerad med konfigurerbara meddelanden och varningar i EIT. Ställ in automatiserade varningar för att meddela intressenter om kritiska resultat, avvikelser eller kommande rapportfrister. Säkerställ snabb åtgärd och möjliggör effektiv riskminimering och beslutsfattande.


Förbättra era rapporteringsprocesser och tillhandahålla värdefulla insikter till tillsynsmyndigheter, styrelsen, VD och ledningsteam med EIT. Kontakta oss idag för att upptäcka hur vår lösning kan transformera era rapporteringsmöjligheter och stödja informerat beslutsfattande.