Enterprise Information Tool (EIT) | EIT play | eit play+ | EIT Cloud

ETT ENHETLIGT SYSTEM, ALLA BRANSCHER

  • Från privat sektor till offentlig sektor, små organisationer till stora företag, anpassar sig EIT sömlöst efter er unika verksamhet, processer, system och data.

  • Ersätt eller integrera fragmenterade lösningar med ett holistiskt system för omfattande styrning och realtidsuppföljning.

  • Välj mellan EIT Cloud (Sverige) eller intern implementation för att säkerställa flexibilitet och kontroll.

  • Upplev omedelbar avkastning på investeringen (ROI) med kraften i EIT.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

EIT och offentlig sektor


EIT är den perfekta lösningen för organisationer inom offentlig sektor och erbjuder oöverträffat stöd för era behov inom styrning, riskhantering och efterlevnad.

Med avancerade funktioner och intuitiva verktyg möjliggör EIT effektiv hantering av interna och reglerande krav, förbättrad datasäkerhet och ökad ansvarsfullhet.

Från verksamhetsmål, efterlevnad och proaktiv riskhantering till effektivtetsuppföljning erbjuder EIT en centraliserad plattform för sömlös integration, realtidsinsikter och omfattande rapportering.

Med omfattande anpassningsmöjligheter ger EIT offentliga sektorn möjlighet att effektivisera processer, förbättra transparensen och optimera beslutsfattandet.

Offentlig sektor i Sverige. Acrea är underleverantör av EIT, EIT Cloud, EIT Play, och EIT Play+ via ramavtalet Programvarulösningar hos Kammarkollegiet, avtalsperiod 2023-02-18 till 2027-02-17.

Regering

Myndigheter

Tillsynsmyndigheter

Regioner och kommuner

EIT och privat sektor

EIT är den ultimata lösningen för företag inom privat sektor och erbjuder oöverträffad hjälp i era ansträngningar inom styrning, risk och efterlevnad.

Med sina toppmoderna funktioner och användarvänliga egenskaper ger EIT företag möjlighet att effektivt hantera interna och reglerande krav, stärka dataskyddet och upprätthålla ansvarsfullhet.

Oavsett om det handlar om efterlevnad av regelverk, proaktiv riskhantering eller övervakning av prestationer fungerar EIT som en centraliserad plattform för sömlös integration, realtidsanalys och omfattande rapportering.

Genom att dra nytta av sin omfattande konfigurerbarhet möjliggör EIT för företag inom privat sektor att effektivisera verksamheten, främja transparens och maximera informerat beslutsfattande.


Corporate Governance

Bank och finans

Försäkring

Telekom

Energi och återvinning

Tillverkning

Transport och logistic

Livsmedel

Hälsa och social omsorg

Utbildning

Konsultverksamheter

Medicin och läkemedel

Mjukvara, moln och teknik

Detalj- och e-handel

Bygg och konstruktion

Lotteri och vadslagning

Och många fler...