Enterprise information tool (EIT) | eit play | eit play+ | eit cloud

SÄKERT OCH ANPASSNINGSBART

 • Standardisering med modern teknologi och säkerhet hela vägen.
 • Designat för att skala.
 • Alla funktioner tillgängliga oavsett drift i EIT Cloud eller intern drift.

Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!
7-24-365

EIT Cloud

 • Upplev kraften hos EIT Cloud (privat moln) och njut av robust dataskydd och efterlevnadsåtgärder, vilket säkerställer GDPR-efterlevnad och att data lagras säkert i Sverige.

 • Var trygg i vetskapen att all data och kommunikation är krypterade, och att kunddata är helt åtskild för förstärkt säkerhet.

 • Utnyttja smidig integration med era befintliga system för att säkerställa säkra och effektiva arbetsflöden.

 • Få fördelar av komplett redundans och den högsta säkerhetsnivån i våra kärnkraftsäkra faciliteter.

 • Skala upp användningen utan begränsningar med fullständig bakåtkompatibilitet för sömlösa övergångar.

 • Effektivisera hanteringen av åtkomstkontroll med Single-Sign On (SSO) integration med valfri Identity Provider (IDP).

 • Bli en del av kretsen av betrodda banker och försäkringsbolag som litar på oss för sina GRC-behov.

7-24-365

Intern drift

 • Ta kontroll med interna driftsoperationer och utnyttja kraften hos EIT i vald miljö.

 • Njut av samma omfattande funktionalitet som i EIT Cloud för sömlös drift.

 • Utnyttja branschstandardiserade komponenter för effektiv och pålitlig prestanda.

 • Få fullständigt programvarustöd, inklusive uppgraderingar och distributioner på några minuter för oavbruten produktivitet.

 • Fullständig bakåtkompatibilitet för sömlösa övergångar och datahantering.

 • Säker integrering med befintliga system, vilket garanterar smidiga arbetsflöden och förstärkt dataskydd.

 • Möjliggör Single-Sign-On (SSO) med valfri Identity Provider (IDP) för förenklad åtkomsthantering.

teknik och säkerhet

Integrera enkelt

 • Smidiga integrationsmöjligheter ger er möjlighet att dra nytta av befintliga affärsdata utan ansträngning.

 • Anslut till obegränsade datakällor, inklusive MS Azure, MS Active Directory, CMDB, ITSM, HR-system med mera.

 • Automatisera import och export med hjälp av standardiserade gränssnitt för effektiv hantering av data.

 • Intelligent anpassning säkerställer optimal användning av importerade data och förbättrar er verksamhet.

 • Njut av fullständig bakåtkompatibilitet med framtida EIT-versioner, vilket säkerställer en smidig övergång och oavbruten funktionalitet.

TEKNIK OCH SÄKERHET

Skala allt eftersom

 • Flexibel skalbarhet för att möta er organisations tillväxt, oavsett storlek.

 • EIT betjänar kunder i alla storlekar, med antal anställda som sträcker sig från 30 till 20 000+ i över 15 länder.

 • Dra nytt av obegränsad data, användningsområden, användare och smidig integration över EIT-moduler i EIT Cloud eller på plats.

 • Inga restriktioner eller licensnycklar, vilket ger organisationen möjlighet att utvecklas och expandera utan begränsningar.

TEKNIK OCH SÄKERHET

Säkerhet genom design

 • En höggradigt säker plattform med robusta säkerhetsåtgärder och avancerade designmönster för skydd.

 • Detaljerade dataåtkomstkontroller baserade på behörigheter för säker informationshantering.

 • Kryptering av all kommunikation och data i vila ger ett extra skyddslager.

 • Kontinuerlig övervakning av säkerhetsstandarder och regelbundna tester säkerställer systemets integritet över tid.

Fokusera på kärnverksamheten med vetskap om att säkerheten är vår högsta prioritet.

TEKNIK OCH SÄKERHET

Single Sign-On (SSO)

Förenklad åtkomst med Single Sign-On (SSO)
Upplev sömlös tillgång till vår plattform med stöd för branschstandard SSO-tekniker, inklusive OpenID Connect, OAuth 2.0 och SAML 2.0.

Flexibel integrering av identiteter
Utnyttja valfri Identitetsleverantör (IDP), oavsett om det är ett internt eller externt system. Integrera enkelt med populära IDP:er såsom Microsoft Active Directory, Microsoft Azure och fler.

Fler autentiseringsalternativ
Utöver SSO stöder vår plattform engångskoder och traditionella användar-/lösenordsinloggningsmetoder för ökad flexibilitet och säkerhet.

artificiell intelligens

EIT och AI

 • Alltid i kontroll över AI-integration och möjligheter.

 • Aktivera AI-stöd som är anpassat efter era preferenser.

 • Upptäck värdefulla data-drivna insikter för informerade beslut.

 • Optimera arbetsflöden med AI-drivna automationsfunktioner.

 • Anpassa AI-funktioner för att stämma överens med verksamhetens mål.

 • Nyttja AI-drivet stöd och realtidsrekommendationer.

*Vänligen observera att detta är pågående forskning och projekt.