ENTERPRISE INFORMATION TOOL (EIT) | EIT PLAY | EIT PLAY+ | eit cloud 

VI FINNS HÄR FÖR ER

Våra dedikerade tjänster är utformade för att säkerställa att er organisation upplever en snabb och smidig övergång till våra lösningar, vilket maximerar er avkastning på investeringen.


Vill du veta mer om hur EIT kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss nu!

Implementering och rådgivning

Transformera era processer med våra experttjänster inom implementering och rådgivning.


Läs mer

Teknisk installation och integration

Med EIT-plattformen blir implementering och integration med andra system enkelt, oavsett drift i EIT Cloud eller intern drift.

Läs mer

Utbildning

En av de saker som utmärker EIT är dess användarcentrerade design. Så snart användarna loggar in kan de komma igång och maximera produktiviteten från dag ett.

Läs mer

Online-support

Vår plattform erbjuder pålitligt online-stöd. Dra nytta av kontextbaserad onlinehjälp och få den hjälp du behöver, precis när du behöver det.

Läs mer

IMPLEMENTering och rådgivning 

ENKLASTE IMPLEMENTATIONEN TILLGÄNGLIG. EIT

På Acrea förstår vi vikten av att snabbt och effektivt implementera ett robust GRC-system. EIT är utformat för att förenkla implementeringsprocessen, vilket gör att organisationer kan integrera EIT smidigt inom dagar eller veckor, inte månader eller år. Upplev fördelarna med förbättrad styrning, riskhantering och efterlevnad på rekordtid med vår accelererade implementeringsmetod.

 • Effektiv integrationsprocess: EIT är utformat med fokus på sömlös integration för att minimera störningar i befintliga arbetsflöden. Vårt erfarna implementeringsteam kommer att samarbeta nära med er organisation för att förstå era specifika behov och konfigurera systemet därefter. Med tydligt definierade integrationsmetodologier och bästa praxis säkerställer vi en smidig övergång och minimerar eventuella påverkningar på er dagliga verksamhet.

 • Flexibel och modulär arkitektur: EIT har en flexibel och modulär arkitektur som möjliggör snabb implementering. Systemet kan anpassas för att passa era unika krav och ni kan prioritera specifika funktioner och moduler för omedelbar implementering. Börja med de kärnmoduler som är viktiga för er organisations GRC-behov och expandera successivt när era krav utvecklas.

 • Sömlös dataöverföring: Vi förstår vikten av era befintliga data och vårt implementeringsteam kommer att se till att överföringen av er data till vårt GRC-system sker smidigt. Våra experter kommer att guida er genom datamappnings- och migreringsprocessen för att säkerställa dataintegritet och konsistens. Genom att överföra er data sömlöst kan ni snabbt dra nytta av vårt GRC-system utan att förlora någon viktig information.

 • Strömlinjeformad implementeringsprocess: Vi inser att tid är av största vikt vid implementeringen av ett GRC-system. Därför är EIT utformat för att strömlinjeforma implementeringsprocessen och påskynda införandet och användningen av systemet inom er organisation. Med våra kraftfulla konfigurationsmöjligheter kan ni snabbt anpassa EIT för att motsvara era unika behov inom styrning, riskhantering och efterlevnad. Säg adjö till långdragna och komplicerade implementeringsprocesser - med EIT kommer ni snabbt igång och i full drift.

 • Omedelbar användning: För att underlätta användning av EIT finns det enastående anpassningsstöd som era administratörer kan konfigurera när som helst. Detta har visat sig resultera i att nästan 100% av alla EIT-användare aldrig behöver någon utbildning, vilket säkerställer att skala EIT-användning är enastående lätt att uppnå. Genom att anpassa EIT för att passa befintliga processer och begrepp främjar ni snabbare och smidigare användning inom er organisation. Användarna kommer att uppskatta systemets bekanta utformning, vilket gör det mycket enkelt för dem att omfamna EIT och sömlöst integrera det i sin dagliga verksamhet. Upplev en snabb ökning av EIT-användningen när användare snabbt omfamnar de anpassade funktioner och egenskaper som är skräddarsydda för deras roller.

 • Utbildning och support för administratörer: För att påskynda användning och nyttjande av EIT erbjuder vi effektiv utbildning för EIT-administratörer och rådgivning under hela implementeringsprocessen. Våra utbildare kommer att utrusta ert administratörsteam med kunskap och färdigheter som behövs för att maximera fördelarna med EIT. Från utbildningssessioner på plats till omfattande dokumentation och online-resurser säkerställer vi en smidig övergång och att ni utnyttjar den full potentialen i  EIT.

 • Kontinuerlig förbättring och uppdateringar: Vårt åtagande av kvalitet sträcker sig bortom implementeringen. Vi förbättrar kontinuerligt EIT med regelbundna uppdateringar och nya funktioner för att möta framväxande branschtrender och regleringskrav. Som en värdefull kund kommer ni att dra nytta av dessa pågående förbättringar och säkerställa att er organisation alltid ligger i framkant av GRC-praxis för styrning, riskhantering och efterlevnad.

 • Upplev kraften av snabb implementering: Påskynda er resa mot förbättrad styrning, riskhantering och efterlevnad med EIT. Vår snabba implementeringsmetod säkerställer en smidig integration inom dagar eller veckor, vilket gör att er organisation snabbt kan dra nytta av EIT:s fördelar.

Kontakta oss idag för att lära er mer om hur vår snabba implementeringsprocess kan förvandla era GRC-förmågor.

TEknisk installation och integration 

Problemfri och snabb implementering med EIT

EIT erbjuder enastående enkelhet och snabbhet vid implementering och uppgraderingar, oavsett om ni väljer drift i EIT Cloud eller i er interna miljö. Med kraften i vår standardiserade EIT Import- och Exportmotor blir integrationer problemfria och ger en sömlös upplevelse för er organisation.

 • Enkel och smidig teknisk implementering: Att implementera ett system har aldrig varit enklare. Vi förstår vikten av en snabb implementeringsprocess, oavsett om ni väljer EIT Cloud eller er interna miljö. Våra effektiva implementeringsrutiner gör att ni snabbt kan komma igång. Säg adjö till komplexa och kostsamma installationsprocesser med långa väntetider. Med EIT får ni en sömlös och problemfri implementering som gör att ni kan fokusera på att driva era initiativ inom styrning, riskhantering och efterlevnad.

 • Sömlösa integrationer med EIT Import- och Exportmotor: Oavsett om ni behöver importera data från externa källor eller exportera information för rapportering, så ger våra integrationsmöjligheter ett sömlös flöde av data, vilket eliminerar manuella processer och minskar risken för fel. Vår lösning ger er möjlighet att dra nytta av befintliga datakällor och anpassa dem till EIT, vilket främjar samarbete och ger realtidsåtkomst till viktig information.

 • Flexibla implementeringsalternativ: vi förstår att varje organisation har unika krav när det gäller implementering. Därför erbjuder vi flexibilitet att välja mellan EIT Cloud eller drift i er interna miljö. Vår lösning är utformad för att anpassa sig till era specifika behov och ger en konsekvent användarupplevelse oavsett vilket implementeringsalternativ ni väljer. Oavsett om ni föredrar skalbarheten och bekvämligheten med molnet eller kontrollen i en intern miljö, erbjuder EIT samma exceptionella säkerhet, funktionalitet, automatisering, integrationssupport, enkelhet och snabbhet.

 • Effektivitet genom standardisering: Vår standardiserade EIT Import- och Exportmotor spelar en avgörande roll för att förenkla och påskynda integrationen. Med en fördefinierad ram och konfigurerbara tillägg på plats blir integrationen av EIT med er befintliga miljö en enkel uppgift. Vår lösning ansluter sömlöst till era datakällor, vilket möjliggör smidig dataöverföring och eliminerar komplexiteten i anpassade integrationer. Genom att dra nytta av vår standardiserade motor kan ni påskynda implementeringsprocessen och låsa upp hela potentialen i EIT och era befintliga datakällor. Dessutom garanteras att alla integrationer är bakåtkompatibla när nya EIT-versioner släpps.


Kontakta oss idag för att lära dig mer om vår innovativa lösning och hur vår standardiserade EIT Import- och Exportmotor kan påskynda er implementeringsprocess. Tillsammans kan vi omdefiniera hur ni hanterar er styrning, riskhantering och efterlevnad och möjliggöra för er organisation att blomstra i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

utbildning

Upptäck kraften i intuitiv design och strömlinjeformad utbildning

Välkommen till Acrea, där vi omdefinierar användarupplevelsen och förenklar implementeringen. Vi tror att användarcentrerad design är nyckeln till att utnyttja vår plattforms fulla potential. Med dess intuitiva gränssnitt och användarvänliga funktioner säkerställer EIT att även de mest komplexa processerna blir lätta att navigera i. Säg adjö till långa utbildningssessioner och välkommen till omedelbar produktivitet.

 • Intuitiv användarupplevelse: Det som skiljer EIT åt är dess användarcentrerade design. Vi förstår att mjukvara bör vara enkel att använda och kräva minimal eller ingen utbildning. Därför har vi utformat vår plattform för att vara intuitiv och användarvänlig, vilket gör att användarna sömlöst kan navigera och använda EIT från det ögonblick de loggar in. Med EIT kan du ge ditt team möjlighet att vara produktiva från dag ett.

 • Anpassad utbildning för nyckeladministratörer: Även om EIT är utformat för att vara användarvänligt för alla, förstår vi vikten av effektiv utbildning för nyckeladministratörer. Dessa personer spelar en avgörande roll i att hantera och optimera EIT för er organisation. Därför erbjuder vi en omfattande en-dagars (ja, det är så enkelt att komma igång) administratörsutbildning. Under denna skräddarsydda utbildningssession får nyckelpersoner djup kunskap och praktisk erfarenhet för att effektivt utnyttja kraften i EIT. Ge administratörer de färdigheter de behöver för att driva framgång och maximera värdet av vår plattform.


EIT gör det möjligt för er organisation att effektivisera processer, förbättra samarbetet och uppnå enastående resultat. Med EIT kan du låsa upp ditt teams fulla potential och enkelt driva framgång. Kontakta oss idag för att lära dig mer om vår användarcentrerade plattform och hur den kan omvandla er organisation.

ONLINE-SUPPORT

Pålitligt online-stöd för er framgång 

På Acrea förstår vi att enastående support är en viktig komponent för en framgångsrik plattform. Därför erbjuder vi pålitligt online-stöd som alltid finns till hands. Med vår kontextbaserade online-hjälp kan du få den hjälp du behöver precis när du behöver det, vilket säkerställer en smidig upplevelse hela vägen.

 • Kontextbaserad online-hjälp: EIT-plattformen är utrustad med omfattande och kontextbaserad online-hjälp som fungerar som din guide genom varje funktion och verktyg. Oavsett om du har en specifik fråga eller behöver vägledning för en särskild uppgift finns våra online-hjälpresurser där för att ge djupgående information och tydliga instruktioner. Dra nytta av den kunskap som finns tillgänglig vid dina fingertoppar och navigera genom EIT-plattformen med självförtroende.

 • Engagerat supportteam: Ibland behöver du direkt hjälp från en kunnig professionell. Vårt dedikerade supportteam finns här för att svara på dina frågor och ge snabba lösningar. Vi prioriterar din framgång och förstår att snabb support är avgörande. Oavsett om det handlar om en teknisk fråga eller en förfrågan om att använda specifika funktioner är vårt supportteam bara ett meddelande bort. Var trygg i att ni kommer att få den hjälp ni behöver för att övervinna eventuella utmaningar och ta full nytta av EIT-plattformen.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan stödja er organisation.